Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2686

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯворський, Богдан Іванович-
dc.contributor.authorYavorskyy, Bohdan-
dc.date.accessioned2013-12-24T09:28:46Z-
dc.date.available2013-12-24T09:28:46Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationЯворський Б. І." Введення в спеціальність" „Біотехнічні та медичні апарати і системи“ : навч. посібн. / Б .І. Яворський. - Тернопіль : ТНТУ, 2012. — 79 с.uk
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2686-
dc.descriptionНавчальний посібник "Введення в спеціальність" написаний у відповідності з навчальним планом спеціальності 7.050902 "Біотехнічні та медичні апарати і системи". Укладач: проф. Яворський Б.І. Рецензенти: проф. Злепко С.М.. Вінницький національний технічний університет проф. Драган Я.П., Національний університет "Львівська політехніка" Відповідальний за випуск: зав. каф. "Біотехнічних систем" ТДТУ імені Івана Пулюя Яворський Б.І.uk
dc.description.abstractЦей посібник є відредагованим та доповненим конспектом лекцій для студентів спеціальності 7.050902 — "Біомедичні апарати та системи" за професійним спрямуванням 6.0509 "Радіоелектронні апарати" Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, виданого у 2000 році малим підприємством "Тайп". Автор дякує всім, насамперед студентам, хто подав зауваження, доповнення, поради до цього видання. Посібник орієнтований не лише на студентів, але і на школярів, вчителів середніх загальноосвітніх шкіл та позашкільних установ, викладачів вищих навчальних закладів з суміжних дисциплін та факультетів, а також працівників, що зайняті у сфері трудових ресурсів і інших відомств.uk
dc.description.abstractThis guide is edited and supplemented by lecture notes for students of specialty 7.050902 — "Biomedical devices and systems" for professional purposes 6.0509 "Radio Electronic Devices" Ternopil National Technical University Ivan Pul'uj, published in 2000 by small enterprise "Taip". The author would like to thank everyone, especially the students who submitted comments, additions, hints in this release. The manual is aimed not only to students but also to students and teachers of secondary schools and after-school institutions, academics from related disciplines and faculties, as well as workers employed in the Human Resources and other departments.-
dc.language.isoukuk
dc.publisherКафедра біотехнічних системuk
dc.titleВведення у спеціальність „Біотехнічні та медичні апарати і системи“uk
dc.title.alternativeBiotechnical and medical devices and systems-
dc.typeBookuk
Appears in Collections:Навчальна література кафедри біотехнічних системItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools