Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20505

Title: Електромагнітні коливання та хвилі. Геометрична, хвильова та квантова оптика. Атомна та ядерна фізика: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів із розв’язування задач
Authors: Кульчицький, Віктор Іванович
Сіткар, Оксана Андріївна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Електромагнітні коливання та хвилі. Геометрична, хвильова та квантова оптика. Атомна та ядерна фізика: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів із розв’язування задач / В.І. Кульчицький, О.А. Сіткар, укладачі. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 105 с.
Issue Date: Aug-2015
Submitted date: Aug-2015
Date of entry: 25-Apr-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя
Keywords: фізика
Number of pages: 106
Abstract: Навчально-методичний посібник містить вказівки до самостійної роботи студентів із розв’язування задач із розділів «Електромагнітні коливання та хвилі», «Геометрична та хвильова оптика», «Квантова оптика», «Атомна фізика», «Фізика атомного ядра та елементарних частинок» курсу «Фізика» для стаціонарної та заочної форм навчання у ТНТУ імені Івана Пулюя за навчальними планами підготовки бакалаврів з напрямку 6.050101 – комп’ютерні науки. У посібнику викладено короткі теоретичні відомості із розділів «Електромагнітні коливання та хвилі», «Геометрична та хвильова оптика», «Квантова оптика», «Атомна фізика», «Фізика атомного ядра та елементарних частинок» курсу «Фізика», розроблено методичні вказівки та приклади розв’язування задач з детальним поясненням, подані деякі довідникові матеріали, перелік задач для самостійної роботи, основну та додаткову літературу.
Description: Пропоноване видання є четвертою складовою частиною навчально-методичного посібника для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів, яка призначена для самостійного оволодіння студентами практичними навичками із розв’язування задач. Навчально-методичний посібник можуть використовувати при вивченні курсу фізики студенти напрямку 6.050101 – «Комп’ютерні науки»
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри фізики ТНТУ імені Івана Пулюя, протокол No 1 від 29 серпня 2014 р. Схвалено на засіданні методичної ради факультету по роботі з іноземними студентами ТНТУ імені Івана Пулюя, протокол No від 2014 р.
Content: Зміст Вступ ..............................................................................................................3 1. Зміст дисципліни……………………………………………………6 2. Рекомендована література 2.1. Основна література …..…………………………………................7 2.2. Додаткова література …..………………………………………….8 3. Розділ 1. Електромагнітні коливання та хвилі §1 Теоретичний довідник…………………………………………………..9 §2. Приклади розв'язування задач……………………………….……….17 §3. Задачі для самостійного розв’язування……………………………...20 4. Розділ 2. Розділ 2. Геометрична та хвильова оптика §1 Теоретичний довідник…………………………………………………31 §2. Приклади розв'язування задач…………………………...…………...44 §3. Задачі для самостійного розв’язування……………………………...48 5. Розділ 3. Квантова оптика ………………………………………….. §1 Теоретичний довідник…………………………………………………58 §2. Приклади розв'язування задач………………………………………..67 §3. Задачі для самостійного розв’язування……………………………...71 6. Розділ 4. Елементи квантової механіки атомів та молекул §1 Теоретичний довідник…………………………………………………79 §2. Приклади розв'язування задач………………………………………..87 §3. Задачі для самостійного розв’язування……………………………...89 7. Розділ 5. Фізика атомного ядра та елементарних частинок §1 Теоретичний довідник…………………………………………………90 §2. Приклади розв'язування задач………………………………………100 §3. Задачі для самостійного розв’язування…………………………….103 8. Таблиці основних фізичних величин ..............................................105
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20505
Copyright owner: Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя
Content type: Book
Appears in Collections:Методичні матеріали з курсу фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_EMH-OPTost.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open
Metod_EMH-OPTost.djvu1,22 MBDjVuView/Open
Metod_EMH-OPTost__COVER.png148,24 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools