Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20446

Title: Вступ до спеціальності: технологія машинобудування.
Authors: Паливода, Юрій Євгенович
Капаціла, Юрій Богданович
Ткаченко, Ігор Григорович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Капаціла Ю.Б. Технологія машинобудування: вступ до спеціальності : посібник для практичних занять та самостійної роботи. [Текст] / Ю.Є. Паливода, І.Г. Ткаченко, Ю.Б. Капаціла. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 84 с.
Issue Date: 2013
Date of entry: 1-Apr-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя
Keywords: виробничий процес
верстат з ЧПК
інженер
машинобудування
механізація виробництва
технологія
технологічний процес
Number of pages: 84
Abstract: В навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку техніки і машинобудування в Україні, окреслено напрямки і шляхи розвитку техніки і технології, розкрито особливості професії інженера-технолога сучасного машинобудівного виробництва. Крім того, наведено початкові поняття про виріб та виробництво в технології машинобудування, основні відомості про методи оброблення заготовок, металообробне обладнання та інструменти, якість поверхонь деталей машин, точність оброблення, основні поняття про автоматизацію виробництва та використання інформаційних технологій в машинобудуванні, сформульовано актуальні проблеми охорони навколишнього середовища.
Description: Посібник розроблено у відповідності з навчальними планами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» з професійною орієнтацією на спеціальність 7.05050201 «Технології машинобудування» та спеціалізацію «Комп’ютерні технології в машинобудуванні»
Content: Вступ 5
1 Загальна характеристика навчального процесу у вищому технічному навчальному закладі 6
2 Історія та сьогодення кафедр технології машинобудування та комп’ютерних технологій в машинобудуванні 8
3 Загальна характеристика машинобудівної галузі промисловості 11
3.1 Важке машинобудування 13
3.2 Загальне машинобудування 14
3.3 Середнє машинобудування 14
4 Особливості професії інженера-технолога сучасного машинобудівного виробництва 16
4.1 Нормативно-правова база підготовки дипломованого фахівця 16
4.2 Сфери професійної діяльності дипломованого фахівця 16
4.3 Об’єкти професійної діяльності інженера-технолога 17
4.4 Види професійної діяльності 17
4.5 Задачі професійної діяльності 17
4.6 Кваліфікаційні вимоги до інженера-технолога виробничої дільниці 19
5 Загальні відомості про проектування та конструювання 21
6 Технологія 23
7 Металорізальні верстати та інструменти 25
8 Обробка матеріалів різанням 27
9 Поверхнева обробка металів 47
10 Слюсарні роботи 50
11 Кування і штампування 51
12 Ливарне виробництво 52
13 Зварювання 56
14 Механізація і автоматизація виробничих процесів в машинобудуванні 60
15 Використання роботів на промислових підприємствах 62
16 Заводи та цехи машинобудівної промисловості 65
17 Безпека праці та забезпечення безпеки життєдіяльності 67
18 Інформаційні технології в машинобудуванні 70
19 Інтенсифікація машинобудівного комплексу промисловості 73
Перелік посилань 75
Термінологічний словник 76
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20446
References (Ukraine): 1. Виноградов В.В. Технология машиностроения: введение в специальность. Технология машиностроения. [Текст] / Виноградов В.М. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 – 176 с.
2. Гевко Б.М. Технологія обробки на верстатах з ЧПК: Навчальний посібник. [Текст] / Гевко Б.М., Матвійчук А.В. Тернопіль: ТДТУ, 2004 . – 131 с.
3. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов [Текст] / А.М. Дальский – М.: Машиностроение, 2004. – 512 с.
4. Желєзна А.М., Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник. [Текст] / Желєзна А.М., Кирилович В.А. – К.: Кондор, 2004. – 796 с.
5. Капустин Н.М. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учеб. для втузов [Текст] / Н.М. Капустин, П.М. Кузнецов, А.Г. Схиртладзе и др.; Под ред. Н.М. Капустина. – М.: Высш. шк., 2004. – 415 с.: ил.
6. Кондаков А.И. САПР технологических процессов. [Текст] / Кондаков А.И. – М.: Академия, 2007. – 272 с.
7. Конюх В.Л. Компьютерная автоматизация производства [Текст] / В.Л. Конюх – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 108 с.
8. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. [Текст] / П.О. Руденко – К.:Вища шк., 1993. – 414 с.
9. Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств [Текст] / А.Г.Схиртладзе, В.Ю.Новиков. – М.: Высш. шк., 2001. – 407 с.
10. Солнышкин И.П., Чижевский А.Б., Дмитриев С.И. Технологические процессы в машиностроении: Учеб. пособие [Текст] / Солнышкин И.П., Чижевский А.Б., Дмитриев С.И. Под ред. Н.П. Солнышкина. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. – 344 с.
11. Хільчевський В. В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навчальний посібник. [Текст] / Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є., Степаненко В.О., Лопатько К. Г. – К.: Либідь, 2002. – 328 с.
12. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки [Текст] / Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.
13. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування [Текст] / Чумак М.Г. – К.: Либідь, 2000. – 368 с.
14. Шишмарев В.Ю. Машиностроительное производство: Учебник для студ. учреждений средн. проф. образования [Текст] / В.Ю. Шишмарев, Т.И. Каспина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wstup.pdfОсновний матеріал1,4 MBAdobe PDFView/Open
tyt.pngОбкладинка382,93 kBimage/pngView/Open
Wstup.djvu1,64 MBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools