Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20441

Title: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
Authors: Федорович, Роман Володимирович
Бакуліна, Наталя Миколаївна
Бурліцька, Оксана Петрівна
Галущак, Михайло Петрович
Галущак, Ольга Ярополківна
Голда, Надія Михайлівна
Міщук, Оксана Іванівна
Голяш, Ірина Дмитрівна
Загородна, Ольга Михайлівна
Спільник, Ірина Володимирівна
Кравчук, Наталя Василівна
Білоус, Ольга Степанівна
Крамар, Ірина Юріївна
Краузе, Ольга Ігорівна
Мариненко, Наталія Юріївна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Оксентюк, Сергій Олегович
Пижик, Олександр Андрійович
Рожко, Наталя Ярославівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Семенюк, Світлана Богданівна
Шпилик, Світлана Василівна
Серединська, Віра Миколаївна
Тимошик, Наталя Степанівна
Химич, Ірина Григорівна
Фалович, Володимир Андрійович
Піняк, Ірина Любомирівна
Феш, Мирослава Степанівна
Запорожан, Лариса Петрівна
Шкільняк, Михайло Михайлович
Фроленко, Роман Володимирович
Фроленко, Ольга Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій / Р. В. Федорович [та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2017. – 303 с.
Issue Date: Mar-2017
Date of entry: 30-Mar-2017
Publisher: ФО-П Шпак В. Б.
Place of the edition/event: Тернопіль
Committee members: Микитюк, М. М.
Андрушків, Б. М.
Тимошик, М. М.
UDC: 339.13
BBK: 65.9(2)30
Number of pages: 304
Abstract: Монографія є результатом наукових досліджень колективу авторів та присвячена аналізу тенденцій розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій. Розглянуто маркетингові особливості розвитку економіки, нові інструменти та технології, приділено увагу питанням управління маркетинговою діяльністю в умовах трансформацій економіки. Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів та бізнесменів.
Description: Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол No 2 від 21.02. 2017 р.)
Content: ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА... 4 Бакуліна Н.М. Формування комплексної програми мотивації з метою підвищення рівня управління персоналом... 6 Бурліцька О.П. Мерчандайзинг як інструмент утримання покупця... 30 Галущак М.П., Галущак О.Я. Практичні аспекти реформи державних (публічних) закупівель в Україні... 40 Голда Н.М., Міщук О.І. Рекламна діяльність підприємств туристичної галузі Тернопільської області... 55 Голяш І.Д. Маркетинговий аудит електронних ресурсів підприємства 79 Загородна О.М., Спільник І.В. Збутова діяльність підприємства: аналіз ефективності... 93 Кравчук Н.В., Білоус О.С. Роль та необхідність застосування бенчмаркінгу в системі бухгалтерського обліку... 106 Крамар І.Ю. Деякі аспекти міжнародної інтеграції України... 117 Краузе О.І. Моніторинг ринку автомобілебудівної промисловості... 133 Мариненко Н.Ю. Основи стратегічного управління: аналіз методологічних підходів до розвитку промислових підприємств... 149 Оксентюк Б.А., Оксентюк С.О. Стадія зрілості у життєвому циклі товару та її основні стратегії... 157 Пижик О.А. Україна-Євросоюз: імплементація європейської системи технічного регулювання, труднощі розвитку та нові виклики... 165 Рожко Н.Я, Якимишин Л.Я. Стратегічне програмування маркетингового менеджменту промислових підприємств... 173 Семенюк С.Б., Шпилик С.В. Освітні заклади як особливі суб’єкти інноваційного розвитку суспільства... 185 Серединська В.М. Метод сум в аналізі конкурентоспроможності продукції... 195 Тимошик Н.С., Химич І.Г. Оцінка результатів макросередовища та ділової активності підприємств... 205 Фалович В.А., Піняк І.Л. Оптимізація тактичного плану ланцюга поставок машинобудівної продукції... 215 Федорович Р.В. Аналіз в управлінні збутовою політикою підприємства... 234 Феш М.С., Запорожан Л.П. Форми кооперованих зв’язків підприємств у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України... 250 Фроленко О.М., Фроленко Р.В. Особливості реалізації маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування... 275 Шкільняк М.М. Концептуальні підходи до управління державною власністю в умовах соціально орієнтованої економіки... 289
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20441
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Content type: Book
Appears in Collections:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MONOGRAF_2017.doc6,85 MBMicrosoft WordView/Open
MONOGRAF_2017.odt4,51 MBOpenDocument TextView/Open
MONOGRAF_2017.pdf4,83 MBAdobe PDFView/Open
MONOGRAF_2017.djvu3,96 MBDjVuView/Open
MONOGRAF_2017__COVER.png81,44 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools