Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1875

Title: A development of ecological education on a base of some european union experience
Other Titles: Rozwój edukacji ekologicznej na podstawie doświadczeń wybranych państw unii europejskiej
Authors: Zielińska, Anetta
Bibliographic description (Ukraine): Zielińska A. A development of ecological education on a base of some european union experience [Текст] / A. Zielińska // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2009. — Вип. 1 (2). — С.
Issue Date: 2009
Date of entry: 9-Dec-2012
Publisher: ТНТУ, АСУ
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 658.5
Series/Report no.: Випуск 1 (2);
Abstract: Edukacja ekologiczna kształtuje relacje pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą wpływając na proces kształcenia, doskonalenia i weryfikacji wiedzy kadry zarządzającej środowiskiem przyrodniczym. Szansę rozwoju wyspecjalizowanej kadry zarządzającej upatruje się w procesie nauczania w szkolnictwie wyższym. Rozwój edukacji ekologicznej w szkolnictwie wyższym należy uznać za bardzo ważną część edukacji w każdym państwie UE. Dąży się do opracowania takich programów nauczania, w których tematyka środowiskowa będzie powiązana z naukami ekonomicznymi, doprowadzając do interdyscyplinarności procesu kształcenia i rozwoju rzeczywistych problemów środowiskowych.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1875
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: © Socio-Economic Problems and the State
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2009, Випуск 1(2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinska.pdf187,42 kBAdobe PDFView/Open
Zielinska.djvu102,65 kBDjVuView/Open
Zielinska__COVER.png412,11 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.