Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1784

Title: Автоматизований аналіз множинного розтріскування нанопокриву за інтегральними параметрами
Authors: Коноваленко, Ігор Володимирович
Konovalenko, Igor Volodimirovich
Марущак, Павло Орестович
Maruschak, Pavlo Orestovich
Issue Date: 3-Oct-2012
Date of entry: 3-Oct-2012
UDC: 670.191.33
Keywords: множинне розтріскування
аналіз зображення
ідентифікація тріщин
діагностування
Abstract: Ідентифіковано та кількісно проаналізовано мережі тріщин у цирконієвому нано- покриві на основі оброблення цифрових зображень. Поведінку дефектів оцінено за результатами діагностування окремих етапів деформаційного процесу. Встановлено, що окремим стадіям руйнування покриву відповідають свої інтегральні параметри зображення. На основі послідовної обробки даних поверхневого множинного розтріскування виявлено основні закономірності коалесценції окремих дефектів та фрагментації покриву. Встановлено, що множинні дефекти в матеріалі частково збільшують його деформаційні властивості, спричиняючи "поглинання" енергії пружно-пластичних деформацій прилеглих ділянок. Подано теоретичні передумови і експериментальні результати.
Проведена идентификация и количественный анализ сетки трещин в циркониевом нанопокрытии на основе обработки цифровых изображений поверхности. Поведение дефектов оценивали по результатам диагностики отдельных этапов деформационного процесса. Установлено, что отдельным стадиям разрушения покрытия соответствуют определенные интегральные параметры изображения. На основании последовательной обработки данных множественного поверхностного растрескивания выявлены основные закономерности коалесценции отдельных дефектов и фрагментации покрытия. Установлено, что множественные дефекты в материале увеличивают его деформационные свойства, вызывая "поглощение" энергии упруго-пластических деформаций прилегающих участков. Представлены теоретические предпосылки и экспериментальные результаты.
Identification of the quantitative analysis of crack network in the zirconium nanocoating based on the digital imaging surface processing are described. The behavior of the defects was assessed by the results of diagnostics of individual stages of the deformation process. The basic laws of coalescence of individual defects and fragmentation of the coating was analysed on the base on the serial processing of multiple cracking of the surface. The presence of multiple defects in the material increases its deformation properties, causing the energy "absorption" of elastic-plastic deformation of the surrounding areas. Theoretical background and experimental results are presented.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1784
ISSN: 0430-6252
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництвItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools