Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17824
Title: English: навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів економічних спеціальностей. «English for Engineering» Методичні вказівки для розвитку навичок з англійського ділового мовлення
Authors: Джиджора, Ліліана Анатоліївна
Баб’як, Жанна Володимирівна
Петришина, Людмила Йосипівна
Боднар, Олег Ігорович
Bibliographic description (International): English: навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів економічних спеціальностей. «English for Engineering» Методичні вказівки для розвитку навичок з англійського ділового мовлення/ Текст / Л.А. Джиджора, Ж. В. Баб’як, O. І. Боднар., Петришина Л.Й. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – с. 112
Issue Date: 14-Sep-2016
Date of entry: 14-Sep-2016
Abstract: Дані методичні вказівки призначаються для аудиторних занять та самостійної роботи студентів. Робота над вказівками передбачає опрацювання економічної термінології, читання, переклад, переказ текстів, що сприятиме розумінню англомовних економічних текстів та формування навичок ведення розмов на економічні теми. Методичні вказівки складаються з двох тематичних розділів:  «Contracts»  «Business Letter Writing». Кожен з цих розділів має словник , розмовні моделі, що використовуються в діловому спілкуванні, ситуативні діалоги, тематичні вирази та вислови. Методичні вказівки мають на меті ознайомити зі зразками та формами ділового спілкування, сприяти розвитку навичок моноголічного та діалогічного мовлення.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17824
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzhydzhora_metod_english_Economists.pdf422,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools