Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17774
Title: Українське шкільництво в ретроспективі парламентської діяльності Мілени Рудницької
Authors: Потіха, Оксана Богданівна
Issue Date: 2016
UDC: 001;159.953;811.161.2;130.2;168.522;141.33;316.647.5
BBK: 71.0я73;87.3
Keywords: Діяльність М.Рудницької у польському парламенті у 1928-1935 рр.
українське шкільництво, парламентська діяльність, Мілена Рудницька
Abstract: У статті проаналізовано діяльність Мілени Рудницької в освітній комісії польського сейму упродовж 1928–1935 рр. у справі захисту інтересів української національної школи
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17774
ISBN: 978-966-308-659-0
Copyright owner: © Потіха О.
References (Ukraine): 1. Богачевська-Хом’як М. Білим по білому: Жінки у громадському житті України 1884–1939. – К.: Либідь, 1995. – 424 с. 2. Визначні постаті Тернопілля. Біогр. збірник. Упор.: О.Г.Бенч, В.М.Троян. – К.: Дніпро, 1998. – 232 с. 3. Державний архів Львівської області. – Ф.121. – Оп.3. – Спр. 837. 4. Діло. – 1931. – 16 січня. – С.4. 5. Діло. – 1931. – 17 січня. – С.1. 6. Діло. – 1931. – 25 грудня. – С.2. 7. Діло. – 1931. – 26 грудня. – С.2. 8. Діло. – 1931. – 4 березня. – С.1–2. 9. Діло. – 1931. – 4 листопада – С.2. 10. Діло. – 1931. – 5 березня. – С.2. 11. Діло. – 1932. – 21 лютого. – С.3. 12. Діло. – 1932. – 5 березня. – С.1. 13. Діло. – 1932. – 6 березня. – С.1-2. 14. Діло. – 1933. – 23 лютого. – С.1-2. 15. Діло. – 1933. – 8 березня. – С.4. 16. Діло. – 1935. – 15 березня. – С.2. 17. Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною за ангажованістю. – Львів, 2011. – 368 с. 18. Дядюк М. Політизація українського жіночого руху в Галичині: 1921–1939 рр.: автореф. дис. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / М.С. Дядюк. – Львів, 2002. – 20 с. 19. Життєпис Мілени Рудницької [Електронний ресурс] // Режим доступу до джерела: http://www.upu.plast.org.ua/kureni/upu56/patron/ 20. Новий час. – 1931. – 13 лютого. – С.4. 21. Орлова Т. Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2010. – С. 12-15. 22. Рудницька М. Статті. Листи. Документи. – Львів, 1998. – 844 с. 23. Biblioteka Narodowa, Warszawa (далі – BNW). – Мф. 85778. 24. BNW. – Мф. 86475.
Content type: Book chapter
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Українське шкільництво М_Рудницька.pdf151,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.