Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16848

Title: The diversity of the economic situation of households selected EU countries
Authors: Grzywińska-Rąpca, Małgorzata
Affiliation: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 4 Oczapowskiego str., 10-719, Olsztyn, Poland
Bibliographic description (Ukraine): Grzywińska-Rąpca M. The diversity of the economic situation of households selected EU countries [Електронний ресурс] / Małgorzata Grzywińska-Rąpca // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 41-46. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16gmasec.pdf.
Bibliographic description (International): Grzywińska-Rąpca, M. (2016). The diversity of the economic situation of households selected EU countries. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), 41-46. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.5
Is part of: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Journal/Collection: Соціально-економічні проблеми і держава
Issue: 1
Volume: 14
Issue Date: 30-May-2016
Submitted date: Feb-2016
Date of entry: 5-Jun-2016
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
DOI: 10.14254/2223-3822.2016.14-1.5
UDC: 330.567
JEL: C38
D12
D14
Keywords: households
disposable income
savings
loans and liabilities
Number of pages: 6
Page range: 41-46
Start page: 41
End page: 46
Abstract: The persistence of regional variation is associated with the accumulation and interaction for economic, political and cultural. According to this theory, areas of high economic growth are developing faster and faster, while the poor drown in stagnation. In the socio-economic development of every country one of the indicators of the economic situation is the income level of residents. This income is designated for expenditures (for consumer goods and services and other expenses) and an increase in savings (unrealized expenses). Income diversity of European households determine different disparities related primarily to the level of living of the population.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16848
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: © Socio-Economic Problems and the State, 2016
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16gmasec.pdf
References (International): 1. Adamczyk, G. (2002). Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu.
2. Donoho, D.L. & Gasko, M. (1992). Breakdown Properties of Location Estimates Based on Halfspace Depth and Projected Outlyingness, The Annals of Statistics.
3. Markowski, K., (2000). Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych, Zeyszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 53.
4. Rousseeuw, P.J. & Ruts, I. (1996), Bivariate Location Depth, 45, Applied Statistics.
5. Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
6. Rószkiewicz, M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, PWN, Warszawa.
7. Sikora, T. (2012). Zachowanie nabywców produktów luksusowych, Monografie i opracowania, SGH, nr 590, Warszawa.
8. Sojkin, B. (1994). Determinanty konsumpcji żywności, analiza hierarchiczna. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Poznań, ser. II.
9. Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16gmasec.pdf714,15 kBAdobe PDFView/Open
16gmasec.djvu351,24 kBDjVuView/Open
16gmasec__COVER.jpg162,98 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.