Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15824

Title: Обгрунтування параметрів транспортера-сепаратора
Other Titles: Substantiation of the conveyor-separator parameters
Authors: Ткаченко, Ігор Григорович
Гладьо, Юрій Богданович
Гевко, Роман Богданович
Павелчак, Ольга Богданівна
Tkachenko, Ihor Gryhorovych
Hladyo, Yurii Bohdanovych
Hevko, Roman Bohdanovych
Pavelchak, Olha Bohdanivna
Affiliation: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Філія Тернопільської академії народного господарства
Чортківський інститут підприємництва і бізнесу
Bibliographic description (Ukraine): Ткаченко, І.Г. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора / І.Г. Ткаченко, Ю.Б. Гладьо, Р.Б. Гевко, О.Б. Павелчак // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник, вип. 7. — Луцьк: ЛДТУ, 2000 — С. 260-266
Bibliographic description (International): Tkachenko I.G., Hladyo Y.B., Hevko R.B. et al., (2000), Substantiation of the conveyor-separator parameters, Scientific notes. Intercollegiate collection, vol. 7, pp. 260-266, Lutsk/Ukraine.
Journal/Collection: Наукові нотатки. Міжвузівський збірник
Issue: 7
Issue Date: Aug-2000
Date of entry: 15-May-2016
Publisher: Луцький державний технічний університет
UDC: 631.356
Keywords: коренеплід
очищення
сепарація
транспортер-сепаратор
Number of pages: 7
Start page: 260
End page: 266
Abstract: Наведені результати теоретичного аналізу впливу конструктивних і кінематичних параметрів стрічкового транспортера-сепаратора коренезбиральної машини на траєкторію руху коренеплодів цукрових буряків під час їх транспортування та очищення. Визначено розрахункові параметри при варіації параметрів системи і коренеплоду в заданих межах, які обумовлені конструктивними особливостями коренезбиральних машин
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15824
Copyright owner: © Ткаченко І.Г., Гладьо Ю.Б., Гевко Р.Б., , Павелчак О.Б., 2000
URL for reference material: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5601
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/14155
References (Ukraine): Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков, Р.М. Рогатинський, О.Б. Павелчак. — Луцьк : ЛДТУ, 1999. — 168 с.
Гевко, Р.Б. Розрахунок конструктивно-кінематичних параметрів стрічкового транспортера-очисника / Р.Б. Гевко, І.І. Павх, Ю.Б. Гладьо, І.Г. Ткаченко // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст., вип. 5. — Луцьк: ЛДТУ, 1999 — С. 46-53
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри технології машинобудуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools