Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/14155

Title: Розрахунок конструктивно-кінематичних параметрів стрічкового транспортера-очисника
Authors: Гевко, Роман Богданович
Павх, Ігор Іванович
Гладьо, Юрій Богданович
Ткаченко, Ігор Григорович
Hevko, Roman
Pavkh, Ihor
Hlado, Yurii
Tkachenko, Ihor
Bibliographic description (Ukraine): Гевко, Р.Б. Розрахунок конструктивно-кінематичних параметрів стрічкового транспортера-очисника / Р.Б. Гевко, І.І. Павх, Ю.Б. Гладьо, І.Г. Ткаченко // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст., вип. 5. — Луцьк: ЛДТУ, 1999 — С. 46-53
Issue Date: 1999
Date of entry: 13-Mar-2016
Publisher: Луцький державний технічний університет
UDC: 631.335
Keywords: коренеплід
очищення
коливний транспортер
конструктивні параметри
Abstract: Наведені результати теоретичного аналізу впливу конструктивних і кінематичних параметрів коливних стрічкових транспортерів коренезбиральних машин на ступінь очищення коренеплодів цукрових буряків. Виведені аналітичні залежності, що дозволяють встановити час перекочування коренеплодів по прутках полотна і швидкість ударної взаємодії коренеплодів зі скребками від амплітуди та частоти коливань полотна, а також кута його нахилу та умов транспортування
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/14155
References (Ukraine): ДСДУ 2258-93. Машини бурякозбиральні. — К.: Держстандарт України, 1993. — 18 с.
Брей, В.В. Исследование и разработка механизированного процесса извлечения из почвы корней сахарной свеклы: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.20.04. — К.: 1972. — 32 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover.jpgCover154,88 kBJPEGView/Open
Rozrakhunok_parametriv_strichkovogo_transportera-ochysnyka.pdfRozrakhunok_parametriv_strichkovogo_transportera-ochysnyka2,67 MBAdobe PDFView/Open
Rozrakhunok_parametriv_strichkovogo_transportera-ochysnyka_OCR.pdfстаття з текстовим шаром3,12 MBAdobe PDFView/Open
Rozrakhunok_parametriv_strichkovogo_transportera-ochysnyka_OCR.djvu2,85 MBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.