Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35794
Title: Створення 3D моделі комп’ютерної гри для Unity Asset Store засобами Blender та Substance Painter.
Other Titles: Creating 3D computer game model for Unity Asset Store using Blender and Substance Painter
Authors: Нікітін, Владислав Андрійович
Nikitin, Vladyslav
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Нікітін В. А. Створення 3D моделі комп’ютерної гри для Unity Asset Store засобами Blender та Substance Painter : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Бакалавр“ „122 — комп’ютерні науки“ / В. А. Нікітін. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 53 с.
Issue Date: 24-Jun-2021
Submitted date: 10-Jun-2021
Date of entry: 11-Jul-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Назаревич, Олег Богданович
Committee members: Тиш, Євгенія Володимирівна
UDC: 004.62
Keywords: 3D модель
3D model
полігон
polygon
UV-розгортка
UV-unwrap
запікання
baking
текстура
texture
моделювання
modeling
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці 3D моделі для комп’ютерної гри з використанням Blender та Substance Painter. В першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто засоби, з допомогою яких відбувається створення моделі, їх інтерфейс та основні принципи роботи. В другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто етапи створення виско-кополігональної та низькополігональної моделі, UV-розгортку та текстурування. В третьому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто питання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Мета роботи: пройти всі етапи створення 3D моделі, яка буде готова для використання в ігрових рушіях.
Qualification work is devoted to the development of a 3D model for a computer game using Blender and Substance Painter.Purpose: to go through all the stages of creating a 3D model that will be ready for use in game engines. The first section of the qualification work discusses the means by which the model is created, their interface and the basic principles of work. The second section of the qualification work considers the stages of creating a high-polygonal and low-polygonal model, UV-scanning and texturing. In the third section of the qualification work the issues of life safety and labor protection are considered.
Content: ВСТУП 7 1 ОГЛЯД СЕРЕДОВИЩ РОЗРОБКИ 8 1.1 Огляд Blender 8 1.2 Огляд Substance Painter 11 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ 13 2.1 Створення викокополігональної 3D моделі 13 2.2 Деталізація високолігональної моделі 15 2.3 Створення низькополігональної моделі та її оптимізація 18 2.4 Матеріали та UV розгортка 23 2.5 Експорт моделей 31 2.6 Запікання карт 34 2.7 Текстурування моделі 37 2.8 Імпортування моделі в Unity Asset Store 45 2.9 Висновок до другого розділу 46 3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ХОРОНИ ПРАЦІ 47 3.1 Підбирання оптимальних параметрів мікроклімату на робочих місцях 47 3.2 Вимоги до виробничого освітлення та його нормування 48 3.3 Психофізіологічне розвантаження для працівників 49 3.4 Висновки до третього розділу 50 ВИСНОВКИ 51 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 52 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35794
Copyright owner: © Нікітін Владислав Андрійович, 2021
References (Ukraine): 1 Опис Blender. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Blender 2 Substance Painter. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.substance3d.com/products/substance-painter/ 3 Blender офіційна сторінка. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.blender.org 4 Модифікатори Blender. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://blender3d.com.ua/tag/modifiers/ 5 Етапи розробки 3D моделі. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://www.school xyz.com/kak_delayutsya_modeli_dlya_aaa_igr_polnyj_gajd_po_aaa_pajplajnu 6 Топологія. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : https://blender3d.com.ua/rukovodstva-po-topologii/ 7 Матеріали в Blender. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.school-xyz.com/rabota-s-materialami-v-blender 8 UV - розгортка. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://render.ru/ru/XYZ/post/16838 9 UV - розгортка. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/UV_mapping 10 Карти нормалі. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mapping 11 Процедурні матеріали. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://academy.substance3d.com/courses/the-pbr-guide-part-1 12 Процедурні матеріали. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://academy.substance3d.com/courses/the-pbr-guide-part-2 13 Розумні матеріали. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://docs.substance3d.com/spdoc/smart-materials-and-masks-109609006.html 14 Робота з матеріалами. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://docs.substance3d.com/spdoc/unity-5-130842630.html 15 Імпорт в Unity Asset Store. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://unity3d.com/ru/quick-guide-to-unity-asset-store 16 Мікроклімат виробничої зони. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://dspif.gov.ua/news/239-mkroklmat-virobnichoyi-zoni.html 17 Вимоги виробничого освітлення. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pidru4niki.com/1754011438285/bzhd/osnovni_vimogi_virobnichogo_osvitlennya 18 Психофізіологічне розвантаження. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/2430071/page:9/
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:122 — Компʼютерні науки (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нікітін.pdf4,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools