Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35330
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів всіх форм навчання спеціальності 181 Харчові технології
Authors: Вічко, Олена Іванівна
Сторож, Людмила Анатоліївна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів всіх форм навчання спеціальності 181 Харчові технології / укладачі : О. І. Вічко, Л. А.Сторож. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 38 с.
Issue Date: 2020
Submitted date: 2021
Date of entry: 13-Jun-2021
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35330
References (Ukraine): 1. Плахотін В.Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв / В.Я. Плахотін, І.С. Тюрікова, Г.П. Хомич. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с.
2. Теоретичні основи харчових технологій: навч. посібник / Пивоваров П.П. та ін.; за ред. П.П. Пивоварова. – 2-ге вид. Харків: ХДУХТ, 2011. – 363 с.
3. Домарецький В.А. Технологія харчових продуктів / В.А. Домарецький, М.В. Остапчук, А.І. Українець К. : НУХТ, 2003. – 572 с.
4. Кравченко М.Ф., Антоненко А.В. Теоретичні основи харчових технологій : навч. Посібник. – К. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 516 с.
5. Технология пищевых производств. Под ред. Нечаева А.П. М.: Колос - 2005. – 768 с.
6. Харчові технології у прикладах і задачах: Підручник / Товажнянський Л.Л., та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 576 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка ТО.pdf698,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools