Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35185
Title: Дослідження теплотехнічних та фізико-механічних характеристик сендвіч-панелей для цехів шокової заморозки ягід
Other Titles: Research of thermotechnical and physical and mechanical characteristics of sandwich panels for shops of shock freezing of berries
Authors: Гибайло, Сергій Олександрович
Hybailo, Serhiy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Гибайло С. О. Дослідження теплотехнічних та фізико-механічних характеристик сендвіч-панелей для цехів шокової заморозки ягід : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / С. О. Гибайло. — Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 62 с.
Issue Date: 28-May-2021
Date of entry: 28-May-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Підгурський, Микола Іванович
UDC: 69.059.3
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
енергоефективність
промислова будівля
energy efficiency
industrial building
Abstract: В кваліфікаційній роботі виконано експериментальні дослідження міцності та жорсткості великогабаритних сендвіч-панелей. Проведено аналіз результатів досліджень
Experimental studies of the strength and rigidity of large sandwich panels were performed in the qualification work. The analysis of research results is carried out
Content: Вступ ...6 Розділ 1 Характеристика та будова сендвіч-панелй. Використання сендвіч-панелей в будівництві ...7 1.1 Історія та розвиток сендвіч-панелей ...7 1.2 Застосування сендвіч-панелей в будівництві ..8 1.3 Технологія виготовлення сендвіч-панелей ...9 1.4 Види та характеристики сендвіч-панелей ...11 1.5 Колірна гама сендвіч-панелей RAL ...16 1.6 Види замків стінових та покрівельних сендвіч-панелей ...17 1.7 Висновки до розділу 1 ...19 Розділ 2 Технічні умови та особливості проектування цехів шокового заморожування ягід ...20 2.1 Вимоги до цехів шокового заморожування продукції ...20 2.2 Розрахунок теплоізоляційних характеристик сендвіч-панелей згідно з регіоном будівництва цехів шокового заморожування ягід ...25 2.3 Вибір типу основного наповнювача сендвіч-панелей для цехів шокового заморожування ягід...27 2.4 Висновок до розділу 2 ...32 Розділ 3 Експериментальні дослідження міцності та жорстоксті великогабаритних сендвіч-панелей ...33 3.1. Аналіз граничних станів сендвіч-панелей ...33 3.2 Методика експериментальних випробувань натуральних тришарових стінових та покрівельних сендвіч-панелей ...34 3.3 Результати експериментальних досліджень впливу типу наповнювача (мінеральна вата, пінополіуретан, поліізіціанурат) та його товщини на міцність та жорсткість. Аналіз результатів досліджень ...36 3.5 Висновок до розділу 3 ...40 Розділ 4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях...45 4.1 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт сендвіч-панелей ...47 4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях ...53 4.3 Висновки до розділу 4 ...56 Загальні висновки ...58 Бібліографія ...60
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35185
Copyright owner: © Гибайло Сергій Олександрович, 2021
References (Ukraine): 1. Фрэнк Ллойд Райт [Електронний ресурс] https://360wiki.ru/wiki/Frank_Lloyd_Wright 2. USP КАТАЛОГ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ [Електронний ресурс] https://usppanels.com/wp-content/uploads/2021/02/USP_katalog_2021.pdf 3. Основні переваги і недоліки будинків з сендвіч-панелей. [Електронний ресурс] https://www.032.ua/list/163338 4. ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. 5. ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість. Зміна № 1 6. ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва 7. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 8. Камери шокового заморожування – глибоке заморожування [Електронний ресурс] https://www.proairzahid.com.ua/shokova-zamorozka/ 9. Будівельна кліматологія ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 10. ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування 11. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова 12. ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров`я людини та захист навколишнього природного середовища 13. ДСТУ Б В.1.1-19:2007 Захист від пожежі. Несучi стiни. Метод випробування на вогнестiйкiсть 14. Петрова Е.А. Анализ характера деформирования и разрушения трехслойных стеновых панелей серии "Алютерм" Е.А. Петрова // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 15!. – с.26-43 15. Шмуклер В.С, Лугченко Е.И., Петрова Е.А. Иследования наприжено-деформированого состояния сендвич-панелей серии “Алютер”/ строительство, реконструкция и востоновления зданий городского хазяйства. – Материали Ⅳ Международной научно-техничискокой интернет -конференция.| Харьков, 2014 – ст. 66-72 16. ДСТУ Б В.2.6-71:2008 Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови 17. ДСТУ Б В.2.7-38-95 Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань (ГОСТ 17171-94) 18. ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби. 19. ДСТУ Б В.2.7-19-95 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість (ГОСТ 30244-94). Поправка 20. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AD_Hybailo.pdfАвторська довідка388,37 kBAdobe PDFView/Open
KRM_Hybailo.pdfКваліфікаційна робота магістра2,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools