Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31767
Title: Дослідження вогнестійкості основних деревяних конструкцій громадських будівель
Other Titles: Research of fire resistance of the main wooden constructions of public buildings
Authors: Хомовський, Олександр Анатолійович
Khomovsky, Oleksandr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Хомовський О.А. Дослідження вогнестійкості основних деревяних конструкцій громадських будівель: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / О.А.Хомовський. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 69 с.
Issue Date: 28-May-2020
Date of entry: 3-Jun-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Баран, Денис Ярославович
UDC: 624.074.5
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
Деревяні конструкції
вогнетривкість
захисні покриття
термін експлуатації
вспучуюче покриття
Wooden structures
fire resistance
protective coatings
period of operation
exposure coating
Abstract: В даній роботі проведено аналіз механізму вогнезахисної дії спучувальних покриттів. З’ясовано що нанесення спучувальних покриттів є найбільш ефективним засобом захисту вогнезахисту. Виявлено методику для дослідження поведінки спучувальних вогнезахисних покриттів. Найбільш прийнятною ознакою для оцінки вогнезахисної ефективності є нагрів на глибині 5мм до температури 260 0С. Визначено значення мінімального часу, при якому вважається що випробувальне захисне покриття володіє достатньою ефективністю і можливістю його подальшого використання при нормативному терміні експлуатації такого покриття та по його завершенні
In this work the analysis of the mechanism of fire-protective action of swelling coverings is carried out. Exfoliating coatings have been shown to be the most effective means of fire protection. A method for studying the behavior of inflatable fire-retardant coatings has been identified. The most acceptable feature for the evaluation of fire protection efficiency is heating at a depth of 5 mm to a temperature of 260 0C. The value of the minimum time at which it is considered that the test protective covering possesses sufficient efficiency and a possibility of its further use at standard term of operation of such covering and on its termination is defined.
Content: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПО ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ 6 1.1 Дослідження в галузі пожежної небезпеки дерев'яних будівельних конструкцій 6 1.2 Дослідження питань вогнезахисту дерев'яних будівельних конструкцій 8 1.3 Сутність і механізм вогнезахисної дії спучувальних покриттів для дерев'яних будівельних конструкцій 12 1.4 Методи контролю ефективності спучувальних вогнезахисних покриттів для дерев'яних будівельних конструкцій 12 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 17 2.1 Вибір і обґрунтування параметрів експериментальної установки 18 2.1.1 Вибір джерела нагріву 18 2.1.2 Вибір варіанту розташування джерела нагріву в просторі 21 2.1.3 Вибір відстані між поверхнею зразка і поверхнею сопла джерела нагріву 25 2.2 Дослідження температур всередині потоку гріючого середовища 29 2.2.1 Визначення максимальних температур в центрі потоку гріючого середовища 29 2.2.2 Визначення максимальних температур гріючого середовища на поверхні зразка 31 2.3 Методика експериментального дослідження ефективності вогнезахисних покриттів 36 2.3.1 Сутність методики 36 2.3.2 Лабораторне обладнання 37 2.3.3 Вимоги до випробуваним зразкам 37 2.3.4 Підготовка і проведення випробувань 38 2.3.5 Обробка результатів випробувань 40 РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ 41 3.1 Дослідження вогнезахисного покриття «Зотекс» 41 3.2 Вдосконалення польової методики визначення вогнезахисної ефективності спучувального покриття, нанесеного на дерев'яну будівельну конструкцію 44 3.3 Польова методика визначення вогнезахисної ефективності спучувальних покриттів, нанесених на дерев'яну будівельну конструкцію 45 3.3.1 Суть методики 45 3.3.2 Підготовка і проведення випробувань 46 3.4 Методика визначення вогнезахисної ефективності спучувального покриття, нанесеного на будівельну конструкцію після закінчення певного терміну експлуатації 49 3.4.1 Сутність методики 49 3.4.2 Випробувальне обладнання 49 3.4.3 Вимоги до випробуваним конструкціям 50 3.4.4 Підготовка і проведення випробувань 50 3.4.5 Обробка результатів випробувань 51 3.5 Результати випробувань та їх аналіз 51 3.6 Результати апробації польової методики визначення вогнезахисної ефективності спучувального покриття нанесеного на дерев'яну будівельну конструкцію 55 3.7 Економічний розрахунок заходів з вогнезахисту дерев'яних конструкцій 57 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 60 4.1 Охорона праці 60 4.1.1 Основні законодавчі акти України з охорони праці 60 4.1.2 Охорона праці і техніка безпеки при будівництві в стіснених умовах 61 4.2 Цивільний захист 63 4.2.1 Законодавство України про цивільну оборону 63 4.2.2 Вимоги до евакуації відвідувачів при пожежах 64 ВИСНОВОК 66 БІБЛІОГРАФІЯ 67
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31767
Copyright owner: © Хомовський Олександр Анатолійович, 2020
References (Ukraine): 1. Воронин В.П. Правила применения огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. – Москва: Логос, 2009. - 267 с.
2. ГОСТ 16363-98. Засоби вогнезахисні для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей. К.: Держстадарт, 1998. - 10 с.
3. ДСТУ Б В.2.7-38-95 Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань К.: Держкоммiсто- будування, 1997. - 20 с.
4. ДСТУ Б В.2.7-244:2010 Вироби з деревини і деревинних матеріалів. Покриття лакофарбові. Класифікація і познаки. К.: Мінрегіонбуд України, 2011. - 21 с.
5. ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016 Настанова з проектування будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини. К.: Мінрегіон України, 2016. -35 с.
6. ДСТУ 4479:2005 Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування. К.: Мінрегіон України, 2005. -38 с.
7. ДСТУ Б В.1.1-18:2007 Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги. К.: Мінрегіонбуд України, 2007. 25 с.
СТУ Б В.2.7-19-95 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість . К.: Держкоммiсто- будування, 1995. - 25 с.
9. ДСТУ Б В.1.1-4-98. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. Зі зміною №1.. К.: Держкоммiсто- будування, 1998. - 35 с.
ТУ Б В.1.1-2-97 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість. К.: Держкоммiсто- будування, 1997. - 34 с.
11. ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення. К.: Держкоммiсто- будування, 1999. - 15 с.
СТУ Б В.1.1-10:2004. Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум`я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку. К.: Держкоммiсто- будування, 2005. - 25 с.
13. ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека. К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 30 с.
14. Корольченко А.Я. Процессы горения и взрыва. – Москва: Альтернатива, 2007. - 266 с.
15. Корольченко О.Н. Влияние средств огнезащиты на пожарную опасность древесины. – Москва: Логос, 2010. - 221 с.
аленкин В.Ф. Пожарная профилактика в строительстве. – Москва: Просвещение, 2010. - 281 с.
17. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н., Миронов М.П., Пазникова С.Н. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. - Екатеринбург: УрО РАН, 2009. – 274 с.
18. ТУ У 24.6-33257728-001:2009 Засіб вогнебіозахисний «Зотекс». Технічні умови.
19. ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги. К.: Мінрегіонбуд України, 2016. – с. 53.
20. ДБН В.2.6-161:2017 Дерев`яні конструкції. Основні положення. К.: Мінрегіонбуд України, 2017. – с. 92.
21. Способы и средства огнезащиты древесины: Руководство. М.: ВНИИПО, 1999. - 50 с.
трахов В.Л., Гаращенко А.Н., Крутов A.M. Комбинированная огнезащита/ //Еврострой. - 1998. - №2. - С. 24-25.
23. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н., Рудзинский В.П. Математическое моделирование работы и определение комплекса характеристик вспучивающейся огнезащиты// Пожаровзрывобезопасность. - 1997. - №3. - С. 21-30.
24. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н., Крутов A.M. Оптимизация огнезащиты строительных конструкций// Пожаровзрывобезопасность. – 1997. - №1. - С. 26-35.
мщикова С.А. Повышение огнезащитной способности вспучивающихся покрытий для объектов. - Уфа: Развитие, 2010. - 321 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ad_Khomovsky.pdfАвторська довідка621,25 kBAdobe PDFView/Open
krm_Khomovsky.pdfКваліфікаційна робота магістра1,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools