Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29850
Title: Методи та засоби адаптивної селекції каналів зв’язку для розумного будинку
Other Titles: Methods and tools of communication channels adaptive selection for a smart house
Authors: Бедрийчук, Микола Сергійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Бедрийчук М.С. Методи та засоби адаптивної селекції каналів зв’язку для розумного будинку: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія / М.С. Бедрийчук: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 8с.
Bibliographic description (International): Bedriychuk M. Methods and tools of communication channels adaptive selection for a smart house: abstract of master’s thesis on speciality 123 – Computer Engineering / M. Bedriychu.; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2019 – 8p.
Issue Date: 26-Dec-2019
Submitted date: 26-Dec-2019
Date of entry: 26-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Осухівська, Галина Михайлівна
Committee members: Мацюк, Олександр Васильович
UDC: 621.396
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
РОЗУМНИЙ БУДИНОК
КАНАЛ ЗВ’ЯЗКУ
ЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН
Number of pages: 8
Abstract: Метою роботи є підвищення якості передавання інформації каналами зв'язку між модулями системи «Розумний будинок». У дипломній роботі проаналізовано публікації науковців на тему передавання інформації в системах розумного будинку. Проведено огляд та порівняння протоколів безпровідної передавання даних, проаналізовано технології передавання даних на прикладі існуючих рішень систем розумний будинок різних виробників, проаналізовано основні методи розширення спектру частот в системі розумний будинок; проведено аналіз частотного діапазону мережі з метою вибору неліцензованих та доступних каналів зв'язку для розумного будинку; обґрунтовано актуальність та доцільність методу адаптивної селекції каналів зв'язку для розумного будинку. На основі проведених досліджень було розроблено програмний продукт на основі методу адаптивної селекції каналів зв’язку для розумного будинку. Також було розроблено тестові модулі системи розумний будинок: «Датчик руху», «Датчик газу», «Датчик затоплення». Створено структурну та електрично принципові схеми даних модулів. Розроблено тестове програмне забезпечення.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29850
References (Ukraine): Бедрийчук М. С. Адаптивний метод вибору каналу зв’язку для розумного будинку / М.С. Бедрийчук // Матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (27-28 листопада 2019 року) – Тернопіль, ТНТУ – 2019 – с. 7.
Бедрийчук М. С. Реалізація методу адаптивної селекції каналів зв’язку для розумного будинку / М.С. Бедрийчук // Матеріали VІІ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» (11-12 грудня 2019 р.) – Тернопіль, ТНТУ – 2019 – с. 112.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженеріяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools