Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29645
Title: АВТОМАТИЗОВАНІ МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ З ПІДВИЩЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА МЕТАЛЕВІ ПОВЕРХНІ
Other Titles: Automated Methods of Coating with Advanced Technological Properties on Metal Surfaces
Authors: Лебідь, Андрій Леонідович
Покурбанич, Дмитро Іванович
Affiliation: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Bibliographic description (Ukraine): ЛЕБІДЬ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, ПОКУРБАНИЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ АВТОМАТИЗОВАНІ МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ З ПІДВИЩЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА МЕТАЛЕВІ ПОВЕРХНІ: автореферат комплексної дипломної роботи магістра за спеціальністю „151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 102 с.
Issue Date: 22-Dec-2019
Submitted date: 22-Dec-2019
Date of entry: 22-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ.
Supervisor: Марущак, Павло Орестович
Committee members: Голотенко, Олександр Сергійович
Keywords: 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ПОКРИТТЯ, МІКРОКОНТРОЛЕР, ПРОГРАМА
COATING, MICROCONTROLLER
Abstract: У магістерській роботі розроблено різні схеми автоматичного фарбування при безперервному русі фарбованого виробу і реверсивному (поперек виробу) руху розпилювача; при статичному положенні виробів і одночасному реверсивному і подовжньому русі розпилювача: фарбування тіл обертання (циліндрів, барабанів, і еластичних матеріалів, розтягнутих на барабані); фарбування конусоподібних виробів.
In the master's work various schemes of automatic coloring are developed: at continuous movement of the painted product and reversible (across the product) movement of the sprayer; at a static position of products and at the same time reversible and longitudinal movement of a spray: painting of bodies of rotation (cylinders, drums,and elastic materials stretched on a drum); coloring of conical products.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29645
References (International): А. Лебідь, Д. Покурбанич, І. Окіпний Автоматизовані методи нанесення захисних покриттів з підвищеними технологічними властивостями на металеві поверхні // Тези доповідей VII науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» (11-12 грудня 2019 року), Тернопіль, ТНТУ.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Lebid.pdfЛЕБІДЬ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, ПОКУРБАНИЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ233,27 kBAdobe PDFView/Open
Лебідь + Покурбанич.pdfЛЕБІДЬ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, ПОКУРБАНИЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools