Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29521
Title: Вдосконалення стратегій розвитку збутової діяльності підприємства в контексті виходу на нові ринки збуту
Other Titles: Вдосконалення стратегій розвитку збутової діяльності підприємства в контексті виходу на нові ринки збуту
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Драч, Володя
Bibliographic description (Ukraine): Сьогодні для багатьох підприємств для збереження конкурентоздатності та виходу в лідери у своїй галузі, відіграють важливу роль нові ринки збуту а саме міжнародні. У зв’язку з цим, актуальними є питання якими методами досягнути вдосконалення стратегій розвитку збутової діяльності підприємств. Із закордонних вчених, в науковій літературі які досліджували питання, формування ефективної системи управління міжнародною збутовою діяльністю підприємств можна назвати: Г.Дж. Болт, Ф. Котлер, Б. Берман, Дж. Сондерс, В. Вонг, А. Кус.
Conference/Event: С.111.-112
Issue Date: Nov-2019
Submitted date: Nov-2019
Publisher: ТНТУ ім.І.Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім.І.Пулюя
UDC: 339
Keywords: збутова діяльність, економіко-математичне моделювання
Series/Report no.: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 27-28 листопада 2019;
Abstract: Сьогодні для багатьох підприємств для збереження конкурентоздатності та виходу в лідери у своїй галузі, відіграють важливу роль нові ринки збуту а саме міжнародні. У зв’язку з цим, актуальними є питання якими методами досягнути вдосконалення стратегій розвитку збутової діяльності підприємств. Із закордонних вчених, в науковій літературі які досліджували питання, формування ефективної системи управління міжнародною збутовою діяльністю підприємств можна назвати: Г.Дж. Болт, Ф. Котлер, Б. Берман, Дж. Сондерс, В. Вонг, А. Ку
Description: На збутову діяльність виконують вплив як внутрішні так і зовнішні фактори. Зовнішнього характеру розрізняють такі проблеми:[1] - ризики проведення валютних операцій які зумовлені нестабільним курсом національної валюти; - інфляційні тенденції; - висока конкурентність збоку інших учасників ринку. Розрізняють наступні проблеми збутової діяльності підприємств: - слабке вивчення стану ринку, поточного та майбутнього; - недостатність оборотних коштів, низька забезпеченість фінансовими ресурсами; - не має стратегічного підходу до збутової діяльності підприємства. Тобто, управління збутом означає створення системи товароруху, системи, яка забезпечує доставку продукції до місця продажу (споживання) в точно визначений час, з максимально високим рівнем обслуговування покупців, тобто управлінську діяльність з планування, втілення в життя та контролю за фізичним переміщенням продукції від місця її виробництва до місць продажу з метою задоволення потреб споживачів і з вигодою для виробника.[2]
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29521
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book3-2019.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.