Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29443
Title: Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу "Поведінка споживачів" для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу "Поведінка споживачів" для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / укл. : О. П. Бурліцька. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 37 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 5-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: маркетинг
клієнт
споживач
галузь
Abstract: Вивчення курсу "Поведінка споживачів" передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (маркетинг, мотивація в економічні діяльності людини, організаційна поведінка, інфраструктура товарного ринку, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика, промисловий маркетинг, маркетингова політика комунікацій, маркетингові дослідження), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.
Description: Мета навчальної дисципліни: надання знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для досягнення мети організації. Завдання дисципліни: вивчення складу і напрямів дії зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки споживачів, можливостей їх використання в маркетинговій діяльності; набуття навичок роботи зі споживачем та керування його поведінкою. Предмет дисципліни: маркетингова система керування поведінкою споживачів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29443
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учебник. – М.: Экономист, 2006. – 525 с. 2. Зозулёв А.В. Поведение потребителей: Учебное пособие / А.В. Зозулёв, 2004. - 364 с. 3. Ильин В.И. Поведение потребителей / В.И. Ильин, 2000. - 224 с. 4. Соломон Майкл Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке: Пер. с англ./ Майкл Р. Соломон, 2003.- 784 с. 5. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей/ Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард, 2000. - 759 с.
2. Зозулёв А.В. Поведение потребителей: Учебное пособие / А.В. Зозулёв, 2004. - 364 с.
3. Ильин В.И. Поведение потребителей / В.И. Ильин, 2000. - 224 с
4. Соломон Майкл Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке: Пер. с англ./ Майкл Р. Соломон, 2003.- 784 с.
5. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей/ Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард, 2000. - 759 с.
5. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей/ Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард, 2000. - 759 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПС самостюроб.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools