Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29439
Title: Опорний конспект лекцій із дисципліни «Мерчандайзинг» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Опорний конспект лекцій із дисципліни «Мерчандайзинг» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / укл. : О. П. Бурліцька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 89 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 5-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: ефективність
категорійний мерчандайзинг
сегментація
ефективний мерчандайзин
Abstract: В сучасних умовах торгівля є складним, багаторівневим, динамічним бізнесом. Фахівці в галузі товарознавства і комерції з метою успішної торгівлі повинні шукати покупців, виявляти їх потреби, закуповувати відповідні товари, складувати , перевозити , домовлятися про ціни та умови продажу. При цьому фахівці з закупівлі можуть створити чудовий асортимент, домогтися низької вартості товарів, але якщо ці товари не будуть реалізовані споживачем, компанія не отримає прибутку. Оскільки жоден, навіть найкращий товар не може продати себе сам, роздрібний торговець повинен забезпечити ефективне представлення продуктів у магазині, переконати покупців у доцільності придбання товару і запропонувати послуги, стимулюючі і підк-ріплюючі в рішенні споживача зробити покупку. Комплекс заходів спрямований на просування і збут товарів у магазині, отримав назву мерчандайзингу.
Description: Мерчандайзинг - одна з основоположних дисциплін для професійних діячів ринку, чий бізнес полягає в реалізації товарів і послуг кінцевим споживачам. У зв'язку з цим актуальним є вивчення даної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». Метою вивчення дисципліни «Мерчандайзинг » є придбання теоретичних знань і практичних умінь і навичок у сфері мерчандайзингу. Навчальна дисципліна «Мерчандайзинг » повинна вирішувати наступні завдання: - формування асортиментної політики; найбільш оптимальне і зручне розміщення обладнання, відділів, секцій, товарів у поєднанні з інформаційним супроводом і формування ситуацій в торговому залі ; - створення сприятливої атмосфери магазину; сприяння продажу товарів та їх марок; - розробка і впровадження раціонального планування торгового залу, і розміщення товарів; - розробка і застосування засобів і методів мерчандайзингу для просування окремих товарів або їх комплексів. У результаті вивчення курсу студент повинен: володіти навичками створення сприятливих умов для купівлі; вміти розробити та застосувати засоби і методи мерчандайзингу для просування окремих товарів або їх комплексів; вміти раціонально планувати торговий зал; вміти розміщувати торговельне обладнання і товари в торговому залі ; вміти аналізувати поведінку споживачів.
Content: 1. Робоча навчальна програма дисципліни «Мерчандайзинг»...............................4
1.1. Цілі і завдання вивчення дисципліни «Мерчандайзинг».................................4
1.2. Вимоги до рівня освоєння програми і форми поточного та проміжного контролю з дисципліни «Мерчандайзинг»..............................................................6
2.1. Зміст лекційних занять......................................................................................12
3. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Мерчандайзинг».............84
4. Методичні рекомендації для викладача............................................................84
5. Методичні вказівки для студентів з вивчення дисципліни «Мерчандайзинг»....................................................................................................85
6. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни «Мерчандайзинг».............88
7. Програмне забезпечення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (за видами занять) по дисципліні «Мерчандайзинг»....................................................................................................89
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29439
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 1. Клочкова М.С. Логінова Є.Ю. Якорева А.С. Мерчандайзинг [ Текст] : Навчально-практичний посібник. - М. : Дашков і К. 2009 . - 282 с.
2. Морган Т. Візуальний мерчандайзинг: вітрини та прилавки для роздрібної торгівлі [Текст] / Т. Морган ; [пер. з англ. А. П. Романова ] . - М.: РИПОЛ класик, 2008. - 208с.
3. Парамонова Т.Н., Рамазанов І.А. Мерчандайзинг. [Текст]. - М. : Кнорус , 2010 , - 144 с.
4. Сисоєва С., Бузукова Е. Мерчандайзинг. Курс управління ассортиментом в рознице.[ Текст] - Спб . : Пітер , 2011 . - 272 с.
5. Таборова А. Г. Умный мерчандайзинг. [Текст ] - М. : Дашков і К. - 2009 . - 160 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конспект мерчандайзинг 2019 новий.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools