Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29266
Title: Конспект лекцій із вищої математики (частина 3 : аналітична геометрія)
Authors: Габрусєв, Григорій Валерійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Г.В. Габрусєв. Конспект лекцій із вищої математики (частина 3 : аналітична геометрія) – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 64 с.
Issue Date: 2014
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
UDC: 517.2
BBK: 22.161.6
Keywords: Вища математика, аналітична геометрія
Page range: 64
Content: ЗМІСТ Тема: Лінії на площині 5 1.1. Поняття про лінію та її рівняння 5 1.2. Полярне рівняння лінії 7 1.3. Параметричні рівняння лінії 8 1.4. Векторне рівняння лінії 10 1.5. Про залежність рівняння лінії від вибору системи координат 11 Тема 2: Поверхні і лінії в просторі 12 2.1. Поверхня та її рівняння 12 2.2. Рівняння лінії в просторі 13 Тема 3: Пряма на площині 16 3.1. Різні види рівнянь прямої на площині 16 3.2. Загальне рівняння прямої та його дослідження 19 3.3. Кут між двома прямими. Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих 21 3.4. Відстань від точки до прямої 23 Тема 4: Площина в просторі 25 4.1. Загальне рівняння площини та його дослідження 25 4.2. Рівняння площини, що проходить через три точки. Рівняння площини у відрізках 27 4.3. Кут між двома площинами. Умови паралельності і перпендикулярності двох площин 28 4.4. Відстань від точки до площини 29 Тема 5: Пряма лінія в просторі 30 5.1. Різні види рівнянь прямої в просторі 30 5.2. Кут між двома прямими. Умови паралельності і перпендикулярності прямих 32 5.3. Кут між прямою і площиною. Умови паралельності і перпендикулярності прямої і площини 33 Тема 6: Лінії другого порядку 38 6.1. Поняття лінії другого порядку 38 6.2. Коло 40 6.3. Еліпс 41 6.4. Гіпербола 45 6.5. Парабола 48 6.6. Полярні та параметричні рівняння кривих другого порядку 50 Тема 7: Поверхні другого порядку 53 7.1. Поняття поверхні другого порядку 53 7.2. Циліндричні поверхні 53 7.3. Поверхні обертання 56 7.4. Конічні поверхні 57 7.5. Сфера 58 7.6. Еліпсоїд 59 7.7. Однопорожнинний гіперболоїд 60 7.8. Двопорожнинний гіперболоїд 61 7.9. Еліптичний параболоїд 62 7.10. Гіперболічний параболоїд 62 7.11. Лінійчаті поверхні 63
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29266
Copyright owner: Габрусєв Г.В.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальна література кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЛ_ВМ(Ан Геом).pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools