Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29108
Title: Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали X Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Піняк, Ірина Любомирівна
Бурліцька, Оксана Петрівна
Рожко, Наталія Ярославівна
Шпилик, Світлана Василівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Міщук, Оксана Іванівна
Голда, Надія Михайлівна
Семенюк, Світлана Богданівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Фалович, Володимир Андрійович
Ціх, Галина Володимирівна
Бакуліна, Наталія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали X Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2019. – 263 c.
Conference/Event: Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали X Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2019. – 263 c.
Issue Date: 8-Nov-2019
Submitted date: 8-Nov-2019
Date of entry: 11-Nov-2019
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: УДК 658.8
BBK: ББК 65.291.3
Keywords: маркетингові технології
розвиток економіки
інноваційна діяльність
інтернет-маркетинг
маркетинг послуг
конкурентоспроможність підприємств
Page range: 263
Abstract: У тезах висвітлено результати наукових досліджень з проблем: концептуальні аспекти розвитку економіки; сучасні тенденції розвитку маркетингу в умовах мінливого ринкового середовища; інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств та маркетингові технології підприємств сфери послуг.
Description: В сучасних складних економічних умовах основною проблемою на підприємствах є збут продукції та його стійкість. Як привабити Споживача? Як визначити тенденції ринку і спрогнозувати попит, ціни і, в цілому – своє майбутнє? Створення розгалуженої системи маркетингу на підприємстві дозволяє вирішити окреслені і багато інших питань саме силами підприємства. Роль маркетингу в підприємництві може бути різноплановою, але все більше підприємств звертають увагу на задоволення специфічних потреб споживача і намагаються регулювати ставлення споживача до своєї продукції. Маркетингові технології – це методи, спрямовані на успішну діяльність підприємства на ринку. Застосування маркетингових технологій надає можливість підприємствам забезпечити продажі на цільовому сегменті за рахунок глибокого розуміння потреб споживачів, успішно конкурувати з іншими підприємствами завдяки кращому розумінню тенденцій розвитку ринку, підвищити прибутковість або завоювати більшу частку ринку в залежності від визначених цілей. Знання маркетингових технологій дозволяє вести бізнес більш впевнено, з меншими ризиками.
Content: СЕКЦІЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»
СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ МІНЛИВОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА»
СЕКЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»
СЕКЦІЯ «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ»
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29108
References (Ukraine): Фалович В.А. Розвиток емерджентних властивостей ланцюга поставок інвестиційних товарів. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. – 2018. – 266 с.
Бакуліна Н. Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів /Н. Бакуліна //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 114-119.
Семикіна М. В. Компенсаційна політика як важіль активізації інноваційної праці /М.В. Семикіна, Т.І. Жеребченко //Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр., 2014. – № 2 (8). – С. 97-102.
Бакуліна Н.М. Формування комплексної програми мотивації з метою підвищення рівня управління персоналом. /Н.М. Бакуліна /Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія. Тернопіль, ФО-П Шпак В. Б., 2017. – С.6-29.
Прохоровська С. А. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця /С.А. Прохоровська, В.М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Тернопіль.: Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 87-91.
Краузе, О.І. Конкурентоспроможність як інструмент гармонійного розвитку вітчизняних підприємств /О.І. Краузе //Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції» «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності», Сімферополь-Ялта. – 2008. – 17-19 жовтня. – С. 88-90.
Яненкова І.Г. Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан та перспективи розвитку /І.Г. Яненкова, С. С. Позур, О.А. Катаєва //Наукові праці. Економіка. 2016. URL: http://economy.chdu.edu.ua/ article/view/107998.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Ⅹ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник-перетворено.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.