Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27914
Title: Комп’ютерні технології штучного інтелекту для прецизійного управління у мехатронних ситемах
Authors: Паламар, Михайло Іванович
Стрембіцький, Михайло Олексійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Паламар М.І. Комп’ютерні технології штучного інтелекту для прецизійного управління у мехатронних ситемах : навчальний посібник / Паламар М.І., Стрембіцький М.О. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 128 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 681.3
Keywords: Штучний інтелект
Number of pages: 128
Abstract: У підручнику наведено опис систем штучного інтелекту, в тому числі розглядаються можливості створення нейроконтролерів та використання найрофаззі-технологій для розв’язання задач, контролю та керування технологічними процесами в умовах невизначеності, в тому числі у випадках, які характеризуються надзвичайними умовами функціонування обробляючих ресурсів у складних комп’ютерно-інетегрованих системах, де необхідна обробка нечіткої інформації, відображення суттєво нелінійних багатопараметричних об’єктів, які важко формалізуються.
Description: Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 10 від 18 грудня 2018 р.
Content: Розділ 1. Основні напрямки досліджень в системах штучного інтелекту ... 5 1.1 Експертні системи та штучний інтелект ... 5 1.2 Структура експертної системи ... 15 1.3 Мета і завдання досліджень штучного інтелекту ... 23 1.4 Подання знань в системах штучного інтелекту ... 26 Розділ 2. Основні визначення мехатроніки ... 31 2.1 Стадії становлення мехатроніки ... 31 2.2 Перші мехатронні системи ... 32 2.3 Реалізація заданого керування руху ... 35 2.4 Метрологічні основи мехатроних систем ... 36 2.5 Базові об’єкти вивчення мехатроніки ... 36 2.6 Склад мехатронних систем ... 37 2.7 Електромеханічна частина механічної ланки ... 38 Розділ 3. Мехатронні модулі руху ... 40 3.1 Мотори-редуктори ... 40 3.2 Мехатронні модулі обертального руху ... 41 3.3 Мехатронні модулі лінійного руху ... 43 3.4 Мехатронних модулі типу "двигун - робочий орган" ... 44 3.4 Інтелектуальні мехатронні модулі руху ... 45 3.5 Інтелектуальні силові модулі ... 48 3.6 Інтелектуальні сенсори мехатронних модулів і систем ... 49 Розділ 4. Галузі застосування мехатронних систем ... 53 4.1 Основні переваги мехатронних пристроїв ... 53 4.2 Мехатронні модулі другого рівня ... 55 4.3 Розвиток третього покоління мехатронних систем... 55 4.4 Мехатронні комплекси на базі єдиних інтегральних платформ ... 56 Розділ 5. Приводи мехатронних систем. Способи керування мехатронними системами ... 57 5.1 Класифікація приводів ... 57 5.2 Роботизовані технологічні комплекси (РТК), функції, завдання ... 60 5.3 Складальні робототехнічні комплекси ... 63 Розділ 6. Будова, призначення, функціональні можливості промислових і мобільних роботів ... 71 6.1 Промислові та мобільні роботи ... 71 6.2 Основні тактичні завдання, які вирішуються за допомогою мобільних роботів ... 78 6.3 Мобільні робототехнічні комплекси ... 80 6.4 Мобільні роботи для інспекції та ремонту підземних трубопроводів... 84 Розділ 7. Мехатронні системи на автомобільному, водяному і повітряному транспорті ... 88 7.1 Автомобільний транспорт ... 88 7.2 Морський транспорт ... 95 7.3 Авіаційна техніка ... 98 Розділ 8. Сервісні і реабілітаційні роботи ... 101 8.1 Роботи для реабілітації інвалідів... 102 8.2 Сервісні роботи ... 103 Розділ 9 Нейро-технології в системах штучного інтелекту ... 111 9.1 Визначення нейронних мереж ... 111 9.2 Принцип побудови і структура нейрон-фазі-систем ... 116 9.2 Особливості формування нейро-фаззі-системи ... 118 9.3 Алгоритми тренування нейрон-фаззі-систем ... 125
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27914
ISBN: 978-966-305-099-7
Copyright owner: © Паламар М.І., Стрембіцький М.О., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Content type: Book
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komp'yuterni_tekhnolohiyi_2018.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.