Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27874
Title: Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Облік і контроль маркетингової діяльності»
Authors: Марущак, Леся Іванівна
Affiliation: ТНТУ ім.І.Пулюя, м. Тернопіль, вул.Руська,56, к.е.н., доцент
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Облік і контроль маркетингової діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 «Маркетинг» / укл. Л. І. Марущак. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 20 с.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Date of entry: 14-Mar-2019
Publisher: ТНТУ ім.І.Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім.І.Пулюя
Abstract: Методичні вказівки до написання курсової роботи містять вказівки щодо методики написання курсової роботи з дисципліни «Облік і контроль маркетингової діяльності». Метою складання даних вказівок є засвоєння знань облікового контрольного та аналітичного процесів на підприємстві. Для досягнення цієї мети передбачено повторення теоретичного матеріалу, виконання аналітичних завдань, які націлюють майбутніх спеціалістів на закріплення ними теоретичних знань і набуття практичних навиків з даної дисципліни
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27874
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки для написання курсових робіт.pdf485,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools