กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26884
ชื่อเรื่อง: Стратегічний розвиток підприємства на інноваційних засадах (на прикладі ТОВ ПКФ «Євростар»)
ผู้แต่ง: Шевчук, Тетяна Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „073 — менеджмент“/ Шевчук Т.О. — Тернопіль: ТНТУ, 2018.
วันที่เผยแพร่: 27-ธัน-2018
Submitted date: 27-ธัน-2018
Date of entry: 27-ธัน-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Андрушків, Богдан Миколайович
คำสำคัญ: 073
менеджмент
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26884
Content type: Master Thesis
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:073 — менеджмент

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Шевчук Т.О.doc28 kBMicrosoft Wordดู/เปิด
Автореферат Шевчук Т.О.docx55,79 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ