Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26827
Title: Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерної системи ідентифікації стану шлунково-кишкового тракту людини
Other Titles: Algorithms and software of computer system of human gastro-intestinal tract state identification
Authors: Нестер, Іван Миколайович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Нестер І.М. Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерної системи ідентифікації стану шлунково-кишкового тракту людини: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» / І.М.Нестер. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, ТНТУ, 2018. – 8 с.
Bibliographic description (International): Nester I. Algorithms and software of computer system of human gastro-intestinal tract state identification: the dissertation of master's degree on the specialty 123 «Computer engineering» / I. Nester. - Ternopil Ivan Puluj National Technical University. - Ternopil, TNTU, 2018. - 8 p.
Issue Date: 29-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Хвостівський, Микола Орестович
Committee members: Гащин, Надія Богданівна
UDC: 611.73
004.42
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
комп’ютерна системи ідентифікації стану шлунково-кишкового тракту людини
математичне забезпечення
алгоритмічне забезпечення
програмне забезпечення
математична модель
періодично корельований випадковий процес
аналізу
компонентний метод
Number of pages: 8
Abstract: Дипломну роботу присвячено розроблені алгоритмічного та програмного забезпечення комп’ютерної системи ідентифікації стану шлунково-кишкового тракту людини на базі її математичного забезпечення ядром якого є математична модель електрогастросигналу методів його аналізу. В якості математичної моделі електрогастросигналу обґрунтовано модель у вигляді періодично корельований випадковий процес, а в основі методу аналізу покладено компонентний метод аналізу, який забезпечує процедуру розроблення алгоритмічного забезпечення ідентифікації стану шлунково-кишкового тракту людини для комп’ютерної системи. На базі алгоритмічного забезпечення розроблено програмне забезпечення із графічним інтерфейсом користувача в середовищі Matlab для комп’ютерної системи ідентифікації стану шлунково-кишкового тракту людини, яке забезпечує процедуру автоматизації процесу аналізу електрогастросигналу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26827
References (Ukraine): Хвостівський М.O., Нестер І.М. Алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальної системи ідентифікації стану шлункового тракту людини. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.- техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – С.190-191.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат (Нестер І.М.).pdf74,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools