Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26395
Title: Дослідження організації маркетингової діяльності на підприємстві, на прикладі ПАТ «ТерА»
Other Titles: Research of the organization of marketing activity at the enterprise, for example, PJSC «TerA»
Authors: Качур, Ігор Павлович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Качур І.П. Дослідження організації маркетингової діяльності на підприємстві, на прикладі ПАТ «ТерА» [Рукопис]: дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 073 / Ігор Павлович Качур; ТНТУ. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2018. – 181 с.
Bibliographic description (International): Kachur I.P. Research of the organization of marketing activity at the enterprise, for example, PJSC «TerA» [Manuscript]: comprehensive thesis for obtaining the qualification master's degree in 073 / Igor Kachur; TNTU. – Ternopil: IE Shpak V.B., 2018. - 181 p.
Issue Date: 20-Dec-2018
Submitted date: 10-Dec-2018
Date of entry: 20-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Оксентюк, Роман Андрійович
Committee members: Стойко, Ігор Іванович
UDC: 339.378
Keywords: організація маркетингової діяльності
менеджмент
товар
ціна
комунікації
конкурентоспроможність
Abstract: АНОТАЦІЯ Качур І.П. Дослідження організації маркетингової діяльності на підприємстві, на прикладі ПАТ «ТерА» [Рукопис]: дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 073 / Ігор Павлович Качур; ТНТУ. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2018. – 181 с. Магістерська робота: 181 с., 9 рис., 34 табл., 10 додатків, 101 літературне джерело. Об’єкт дослідження – маркетингова діяльність підприємства. Метою роботи є вивчення теоретичних аспектів організації маркетингової діяльності на підприємстві, аналіз особливостей маркетингової діяльності ПАТ «ТерА» та розробка шляхів її удосконалення. Методи дослідження − традиційні методи і прийоми економічного аналізу (табличний, графічний), економічно-математичні методи. Досліджено організацію маркетингової діяльності підприємства, оцінено процес управління маркетинговою товарною політикою, проаналізовано систему просування продукції підприємства; розроблено заходи щодо вдосконалення організації маркетингової діяльності підприємства: вдосконалення товару та оптимізації товарного асортименту, підвищення рівня конкурентоспроможності товарів, використання маркетингових інструментів для покращення діяльності підприємства. Результати впроваджені в діяльність ПАТ «ТерА». Ключові слова: організація маркетингової діяльності, товар, ціна, розподіл, комунікації, процес управління, конкурентоспроможність, інформація, стратегія.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26395
Copyright owner: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя , 2018
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:073 — менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Качур.pdf327,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools