Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26268

Назва: Особливості SSM-маркетингу
Інші назви: Features of SSM-marketing
Автори: Данилків, Михайло
Danilkov, Myhailo
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Данилків М. Особливості SSM-маркетингу / Михайло Данилків // Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 9 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 164–165. — («Теоретичні та прикладні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет»).
Bibliographic description: Danilkov M. (2018) Osoblyvosti SSM-marketynhu [Features of SSM-marketing]. Materialy Ⅸ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi" (Tern., 9 November 2018), pp. 164-165 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2018
Конференція/захід: Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: 9-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 9 листопада 2018 року
9 November 2018
УДК: 378.1
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 164-165
Початкова сторінка: 164
Кінцева сторінка: 165
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26268
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-21.pdf
Перелік літератури: 1. Монастирський, Г.Л. Social Media Marketing як інструмент просування підприємств-надавачів транспортних послуг / Г.Л. Монастирський, Л.Я. Турчин // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Т.28. – № 1. – С. 258-264.
2. Романишин, С.Б. Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах / Романишин С. Б., Греськів І. Р. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2015. – № 819. – С. 183-188.
3. Сапега І.І. Особливості контент-маркетингу як самостійного елементу просування в Інтернеті / І.І. Сапега [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-21.pdf
References: 1. Monastyrskyi, H.L. Social Media Marketing yak instrument prosuvannia pidpryiemstv-nadavachiv transportnykh posluh, H.L. Monastyrskyi, L.Ya. Turchyn, Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats, Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu "Ekonomichna dumka", 2018, V.28, No 1, P. 258-264.
2. Romanyshyn, S.B. Osoblyvosti marketynhovoi diialnosti v sotsialnykh merezhakh, Romanyshyn S. B., Hreskiv I. R., Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 2015, No 819, P. 183-188.
3. Sapeha I.I. Osoblyvosti kontent-marketynhu yak samostiinoho elementu prosuvannia v Interneti, I.I. Sapeha [Electronic resource] – Access mode: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-21.pdf
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.