Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26265

Назва: Розвиток галузі автомобілебудування в Україні
Інші назви: Development of the field of automotive building in Ukraine
Автори: Грабовський, Андрій
Grabovsky, Andriy
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Грабовський А. Розвиток галузі автомобілебудування в Україні / Андрій Грабовський // Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 9 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 160–161. — («Теоретичні та прикладні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет»).
Bibliographic description: Grabovsky A. (2018) Rozvytok haluzi avtomobilebuduvannia v Ukraini [Development of the field of automotive building in Ukraine]. Materialy Ⅸ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi" (Tern., 9 November 2018), pp. 160-161 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2018
Конференція/захід: Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: 9-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 9 листопада 2018 року
9 November 2018
УДК: 329.321
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 160-161
Початкова сторінка: 160
Кінцева сторінка: 161
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26265
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html
Перелік літератури: 1. Краузе О. Маркетингові технології формування попиту на ринку продукції автомобілебудування // Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України: колективна монографія. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя. – 2014. – 411с.
2. Маркетингове дослідження ринків збуту автомобілебудівних підприємств України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html
References: 1. Krauze O. Marketynhovi tekhnolohii formuvannia popytu na rynku produktsii avtomobilebuduvannia, Marketynhovyi instrumentarii formuvannia popytu na tovary ta posluhy na rynkakh Ukrainy: kolektyvna monograph, Ternopil: TNTU im. I.Puliuia, 2014, 411p.
2. Marketynhove doslidzhennia rynkiv zbutu avtomobilebudivnykh pidpryiemstv Ukrainy [Electronic resource]. Access mode: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.