Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25947

Назва: Дослідження процесу подрібнення м’яса у ножовому подрібнювачі періодичної дії
Інші назви: Research of process of grinding meat in a knives grinder of periodic action
Автори: Закалов, О.
Бортник, Андрій Ігорович
Zakalov, O.
Bortnyk, A.
Бібліографічний опис: Закалов О. Дослідження процесу подрібнення м’яса у ножовому подрібнювачі періодичної дії / О. Закалов, А. Бортник // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 85–91. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Zakalov O., Bortnyk A. (2008) Doslidzhennia protsesu podribnennia miasa u nozhovomu podribniuvachi periodychnoi dii [Research of process of grinding meat in a knives grinder of periodic action]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 85-91 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 23-кві-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 664.013
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 85-91
Початкова сторінка: 85
Кінцева сторінка: 91
Короткий огляд (реферат): Проведено аналіз результатів дослідження затрат енергії на подрібнення різних сортів м’ясної сировини при різних швидкостях подрібнення. У результаті аналізу виявлено переваги та недоліки процесу подрібнення при певних параметрах. Запропоновано заходи щодо зменшення енергоспоживання подрібнювачів м’яса.
The analysis of results of research at expenses of energy on grinding of different grades of meat raw material at different speeds of grinding was spent. As a result of the analysis it was revealed advantages and lacks of process of grinding at the certain parameters. Actions for reduction the consumption of energy in grinders of meat are offered
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25947
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Дуда А.Н. Конструкция куттерных ножей влияет на качество измельчения фарша. – Мясная индустрия. - №10. – 2003. – 68 с.
2. Пелеев И.О. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1971. – 519с.
3. Иванов В.И. и др. Новые режущие устройства куттеров. – М.: Колос, 1986. – 328 с.
4. Клименко М.М., Горбатов А.В. Технологическое оборудование для тонкого измельчения мяса. – М.: Пищевая промышленость, 1972.-236с.
5. Соколов В.Н. Конструирование оборудования пищевых производств.- М.: Пищевая промышленость, 1979.-348с
References: 1. Duda A.N. Konstruktsiia kutternykh nozhei vliiaet na kachestvo izmelcheniia farsha, Miasnaia industriia, No 10, 2003, 68 p.
2. Peleev I.O. Tekhnolohicheskoe oborudovanie predpriiatii miasnoi promyshlennosti, M., Pishchevaia promyshlennost, 1971, 519p.
3. Ivanov V.I. and other Novye rezhushchie ustroistva kutterov, M., Kolos, 1986, 328 p.
4. Klimenko M.M., Horbatov A.V. Tekhnolohicheskoe oborudovanie dlia tonkoho izmelcheniia miasa, M., Pishchevaia promyshlenost, 1972.-236p.
5. Sokolov V.N. Konstruirovanie oborudovaniia pishchevykh proizvodstv, M., Pishchevaia promyshlenost, 1979.-348s
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.