Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25855

Назва: Впровадження принципів відкритої освіти в курсі фізики для студентів-іноземців
Інші назви: Implementation of the open education principles in physics course for international students
Автори: Скоренький, Юрій Любомирович
Skorenkyy, Yuriy
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний опис: Скоренький Ю. Л. Впровадження принципів відкритої освіти в курсі фізики для студентів-іноземців / Юрій Скоренький // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 89–91. — (Організація навчального процесу для студентів- іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).
Bibliographic description: Skorenkyy Y. (2018) Vprovadzhennia pryntsypiv vidkrytoi osvity v kursi fizyky dlia studentiv-inozemtsiv [Implementation of the open education principles in physics course for international students]. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 89-91 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 2-тра-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 2-4 травня 2018
2-4 May 2018
УДК: 378.1
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 89-91
Початкова сторінка: 89
Кінцева сторінка: 91
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25855
ISBN: 978-966-305-089-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://opensource.com/resources/what-open-education
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17002
https://www.cccoer.org/webinar/feb-21-college-textbook-affordability-student-survey-findings/
https://www.openeducationeuropa.eu/en/article/5-augmented-reality-apps-teachers-can-use-today
http://web.mit.edu/viz/soft/visualizations/tealsim/index.html
Перелік літератури: 1. What is open education? [Електронний ресурс] Режим доступу: https://opensource.com/resources/what-open-education.
2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.
3. Skorenkyy Y. Open online resources: an ukrainian perspective / Yuriy Skorenkyy // Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 18-20 травня 2016 року — Т., 2016 — С. 193-194. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17002
4. Скоренький Ю. Л. Вдосконалення засобів дистанційного навчання у контексті нових відкритих онлайн-курсів // Матеріали науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 15-16 травня 2014 року – Т.: ТНТУ, 2014 – С. 57. – (Новітні фізико-технічні та освітні технології).
5. Скоренький Ю.Л. Нові підходи до методичного забезпечення університетського курсу фізики // Матеріали XX наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – Тернопіль ТНТУ, 2017 – С. 193.
6. Chae B., Donaldson R. College textbook affordability student survey findings [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cccoer.org/webinar/feb-21-college-textbook-affordability-student-survey-findings/
7. Savoie B. Augmented reality apps that teachers can use today [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.openeducationeuropa.eu/en/article/5-augmented-reality-apps-teachers-can-use-today
8. Kam Cheong Li et al. Effects of mobile apps for nursing students: learning motivation, social interaction and study performance // Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 2018 DOI: 10.1080/02680513.2018.1454832.
9. The TEAL Simulation Framework at MIT. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://web.mit.edu/viz/soft/visualizations/tealsim/index.html
References: 1. What is open education? [Electronic resource] Access mode: https://opensource.com/resources/what-open-education.
2. Bykov V. Yu. Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity : monograph, V. Yu. Bykov, K. : Atika, 2008, 684 p.
3. Skorenkyy Y. Open online resources: an ukrainian perspective, Yuriy Skorenkyy, Materialy III mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii "Aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh studentiv v Ukraini", 18-20 travnia 2016 roku - T., 2016 - P. 193-194. Access mode: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17002
4. Skorenkyi Yu. L. Vdoskonalennia zasobiv dystantsiinoho navchannia u konteksti novykh vidkrytykh onlain-kursiv, Materialy naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Informatsiini modeli, systemy ta tekhnolohii", 15-16 travnia 2014 roku – T., TNTU, 2014 – P. 57, (Novitni fizyko-tekhnichni ta osvitni tekhnolohii).
5. Skorenkyi Yu.L. Novi pidkhody do metodychnoho zabezpechennia universytetskoho kursu fizyky, Materialy XX naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia, 2017, Ternopil TNTU, 2017 – P. 193.
6. Chae B., Donaldson R. College textbook affordability student survey findings [Electronic resource] Access mode: https://www.cccoer.org/webinar/feb-21-college-textbook-affordability-student-survey-findings/
7. Savoie B. Augmented reality apps that teachers can use today [Electronic resource] Access mode: https://www.openeducationeuropa.eu/en/article/5-augmented-reality-apps-teachers-can-use-today
8. Kam Cheong Li et al. Effects of mobile apps for nursing students: learning motivation, social interaction and study performance, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 2018 DOI: 10.1080/02680513.2018.1454832.
9. The TEAL Simulation Framework at MIT. [Electronic resource] Access mode: http://web.mit.edu/viz/soft/visualizations/tealsim/index.html
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.