Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25855

Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorСкоренький, Юрій Любомирович
dc.contributor.authorSkorenkyy, Yuriy
dc.coverage.temporal2-4 травня 2018
dc.coverage.temporal2-4 May 2018
dc.date.accessioned2018-07-03T09:55:33Z-
dc.date.available2018-07-03T09:55:33Z-
dc.date.created2018-05-02
dc.date.issued2018-05-02
dc.identifier.citationСкоренький Ю. Л. Впровадження принципів відкритої освіти в курсі фізики для студентів-іноземців / Юрій Скоренький // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 89–91. — (Організація навчального процесу для студентів- іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).
dc.identifier.isbn978-966-305-089-8
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25855-
dc.format.extent89-91
dc.language.isouk
dc.publisherТНТУ
dc.publisherTNTU
dc.relation.ispartofМатеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
dc.relation.ispartofMaterials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
dc.relation.urihttps://opensource.com/resources/what-open-education
dc.relation.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17002
dc.relation.urihttps://www.cccoer.org/webinar/feb-21-college-textbook-affordability-student-survey-findings/
dc.relation.urihttps://www.openeducationeuropa.eu/en/article/5-augmented-reality-apps-teachers-can-use-today
dc.relation.urihttp://web.mit.edu/viz/soft/visualizations/tealsim/index.html
dc.titleВпровадження принципів відкритої освіти в курсі фізики для студентів-іноземців
dc.title.alternativeImplementation of the open education principles in physics course for international students
dc.typeConference Abstract
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
dc.coverage.placenameТернопіль
dc.coverage.placenameTernopil
dc.format.pages3
dc.subject.udc378.1
dc.relation.references1. What is open education? [Електронний ресурс] Режим доступу: https://opensource.com/resources/what-open-education.
dc.relation.references2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.
dc.relation.references3. Skorenkyy Y. Open online resources: an ukrainian perspective / Yuriy Skorenkyy // Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 18-20 травня 2016 року — Т., 2016 — С. 193-194. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17002
dc.relation.references4. Скоренький Ю. Л. Вдосконалення засобів дистанційного навчання у контексті нових відкритих онлайн-курсів // Матеріали науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 15-16 травня 2014 року – Т.: ТНТУ, 2014 – С. 57. – (Новітні фізико-технічні та освітні технології).
dc.relation.references5. Скоренький Ю.Л. Нові підходи до методичного забезпечення університетського курсу фізики // Матеріали XX наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – Тернопіль ТНТУ, 2017 – С. 193.
dc.relation.references6. Chae B., Donaldson R. College textbook affordability student survey findings [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cccoer.org/webinar/feb-21-college-textbook-affordability-student-survey-findings/
dc.relation.references7. Savoie B. Augmented reality apps that teachers can use today [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.openeducationeuropa.eu/en/article/5-augmented-reality-apps-teachers-can-use-today
dc.relation.references8. Kam Cheong Li et al. Effects of mobile apps for nursing students: learning motivation, social interaction and study performance // Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 2018 DOI: 10.1080/02680513.2018.1454832.
dc.relation.references9. The TEAL Simulation Framework at MIT. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://web.mit.edu/viz/soft/visualizations/tealsim/index.html
dc.relation.referencesen1. What is open education? [Electronic resource] Access mode: https://opensource.com/resources/what-open-education.
dc.relation.referencesen2. Bykov V. Yu. Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity : monograph, V. Yu. Bykov, K. : Atika, 2008, 684 p.
dc.relation.referencesen3. Skorenkyy Y. Open online resources: an ukrainian perspective, Yuriy Skorenkyy, Materialy III mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii "Aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh studentiv v Ukraini", 18-20 travnia 2016 roku - T., 2016 - P. 193-194. Access mode: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17002
dc.relation.referencesen4. Skorenkyi Yu. L. Vdoskonalennia zasobiv dystantsiinoho navchannia u konteksti novykh vidkrytykh onlain-kursiv, Materialy naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Informatsiini modeli, systemy ta tekhnolohii", 15-16 travnia 2014 roku – T., TNTU, 2014 – P. 57, (Novitni fizyko-tekhnichni ta osvitni tekhnolohii).
dc.relation.referencesen5. Skorenkyi Yu.L. Novi pidkhody do metodychnoho zabezpechennia universytetskoho kursu fizyky, Materialy XX naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia, 2017, Ternopil TNTU, 2017 – P. 193.
dc.relation.referencesen6. Chae B., Donaldson R. College textbook affordability student survey findings [Electronic resource] Access mode: https://www.cccoer.org/webinar/feb-21-college-textbook-affordability-student-survey-findings/
dc.relation.referencesen7. Savoie B. Augmented reality apps that teachers can use today [Electronic resource] Access mode: https://www.openeducationeuropa.eu/en/article/5-augmented-reality-apps-teachers-can-use-today
dc.relation.referencesen8. Kam Cheong Li et al. Effects of mobile apps for nursing students: learning motivation, social interaction and study performance, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 2018 DOI: 10.1080/02680513.2018.1454832.
dc.relation.referencesen9. The TEAL Simulation Framework at MIT. [Electronic resource] Access mode: http://web.mit.edu/viz/soft/visualizations/tealsim/index.html
dc.identifier.citationenSkorenkyy Y. (2018) Vprovadzhennia pryntsypiv vidkrytoi osvity v kursi fizyky dlia studentiv-inozemtsiv [Implementation of the open education principles in physics course for international students]. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 89-91 [in Ukrainian].
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, Україна
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
dc.citation.journalTitleМатеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
dc.citation.spage89
dc.citation.epage91
dc.citation.conferenceⅣ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.