Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25778
Назва: ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу: „МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ”
Автори: голда, надія михайлівна
піняк, ірина любомирівна
якимишин, ліля ярославівна
Бібліографічний опис: Опорний крнспект лекцій з курсу „Маркетинг послуг” складений згідно до вимог навчальних програм і містить навчальні матеріали з маркетингу послуг; рекомендований для використання студентами у навчальному процесі та підготовці до іспитів.
Дата публікації: 2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: тнту ім. Івана Пулюя
Теми: маркетинг, послуги, сервіс, просування, стратегія, ціна, реклама
Короткий огляд (реферат): Послуга у сучасному розумінні — це предмет і результат багатьох підприємницьких рішень. Він створюється, уп-роваджується на ринок, за необхідності модифікується, а за бра-ком належних економічних передумов та комерційної доцільності знімається з виробництва. Зрозуміло, що коли ринок насичено, а конкуренція є значною, головним завданням планування продук¬ту є створення нових товарів. Разом з цим планування продукту охоплює всю діяльність, котра дає можливість виробникам та посередникам визначити таку товарну політику фірми, яка забез¬печить їй отримання прибутку. Удосконалення товару — більш вузький термін і ототожнюється з технічною діяльністю (інженерним мистецтвом) зі створення новацій.
Опис: Дисципліна “Маркетинг послуг” є органічною складовою комплексу дисциплін з підготовки кваліфікованого, компетентного фахівця-маркетолога. Особливе значення цієї дисципліни полягає в тому, що завдяки здобутим знанням і сформованим навичкам майбутній фахівець зможе виявити себе як ініціативний працівник з випереджальним способом стратегічного мислення, що адекватно реагує на зміни маркетингового середовища і здатний своєчасно коригувати діяльність підприємницької структури сфери послуг, застосовувати переваги маркетингу з метою забезпечення досягнення цілей маркетингу та місії підприємства на ринку.
Зміст: Вступ Тема 1: Ринок послуг і специфіка його формування Тема 2. Маркетинговий інструментарій сфери послуг Тема 3: Управління сферою послуг Тема 4. Формування ринку послуг Тема 5. Послуги з маркетингових досліджень та реалізації плану маркетингу Тема 6. Послуги із закупівлі та постачання продукції та збуту й експлуатації товару Тема 7. Процес продукування послуги Тема 8. Учасники продукування послуг Тема 9. Цінова політика в маркетингу послуг Тема 10. Збут (поширення, продаж) послуг Тема 11. Комунікаційна політика сфери послуг Контрольні запитання
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25778
Перелік літератури: 1. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 804с. 2. Багиев Г.Л. Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов.- СПб: Питер, 2010.- 576с. 3. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,- 2006.-756с. 4. Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-е изд.; Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008с. 5. Малашенко Н.П. Маркетинг на потребительском рынке: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Маркетинг»/ Н.П.Малашенко. – М.:Омега-Л, 2008 – 207с. 6. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник/ под ред. проф. В.А. Алек--сунина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд.-т. Корп. «Дашков и К», 2006. – 716с. 7. Маркетинг/ Под общ. ред. В.И. Видяпина, 4 т. – СПб.: Питер, 2004. – 1131с. 8. Нагапетьянц Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – М.: Вузовскийт учебник, 2007.- 272с. 9. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный марке
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Конспект маркетинг послуг_для_друку.doc129,87 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора