Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25775
Назва: Опорний конспект лекцій «Маркетингове моделювання»
Автори: Голда, Надія Михайлівна
Бібліографічний опис: Конспект лекцій включає курс лекцій з дисципліни «Маркетингове моделювання», питання для заліку та список рекомендованої літератури.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНТУ ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім. Івана Пулюя
Теми: маркетингове моделювання, маркетингові стратегії, товар, стратегіний підхід
Короткий огляд (реферат): Застосування математичних моделей для аналізу маркетингової діяльності фірми або при дослідженні ринків, не тільки можливо, але й може надати істотну допомогу розробникам бізнес-планів компанії, коли постане питання про ефективність і ризикованість інвестицій у той або інший бізнес. Головне, щоб у застосовуваних моделях проводився належний облік невизначеності відносно майбутнього стану врахованих у моделі параметрів ринку.
Опис: У роботах з маркетингового моделювання згадана невизначеність ураховується із введенням у модель так званих суб'єктивних ймовірностей, оцінки яких отримані як результат пізнавальної активності експертів або експертних груп. Сьогодні більш кращим способом обліку невизначеності є підхід, в основу якого покладено економіко-математичне моделювання.
Зміст: Тема 1: Моделювання як основа прийняття маркетингових рішень Тема 2: Можливості і підходи до моделювання Тема 3. Загальна характеристика маркетингових моделей Тема 4. Реалізація маркетингових моделей Тема 5. Розробка моделей комплексу маркетингу Перелік питань для заліку Рекомендована література
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25775
Перелік літератури: 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Проф. Г.А. Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2000. – 400 с.
2. Астахова І.Є. Маркетинг. Навч. посіб. для студ. - Харків: Вид.ХНЕУ, 2006. - 208с.
3. Баззел Р.Д. и др. Информация и риск в маркетинге: Пер. с англ. / Р.Д.Баззел,Д.Ф.Кокс, Р.В.Браун.-М.:Финстатинформ, 1993.- 96 с.
4. Бородіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2007. - 362с.
5. Буряк П.Ю. Карпінський Б.А. Карпова Я.Ю. Маркетинг: Навч посіб. - К: ВД «Професіонал», 2005. - 320с.
6. Гарі Армстронг, Філіп Котлер Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання: Пер. з англ.: Уч.пос. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001. – 608с.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг.-К.:Лібра, 2002. – 708 с.
8. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.
9. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности.-М.:СП «Вся Москва», 2004.
10. Информационные технологии в маркетинге: Учебник. / Под ред. Г.А. Титоренко. – Москва, 2000. – 335 с.
11. Іващук О.Т. Економетричні методи та моделі: Навч. посіб. – Тернопіль: ТАНГ «Економічна думка», 2002. – 348с.
13. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебн.-практ. Пособие / Токарев Б.Е. – М.: 2000. – 256 с.
14. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л.А.Мороз. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» «Інтелект-Захід», 2002. - 244с.
17. Петренко В.Р., Кротюк І.Г., Костенко О.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: Навч. посіб. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 464с.
18. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивчення дисципліни.-К.:КНЕУ, 2001.– 294 с.
19. Ситник В.Ф. та інш. Системи підтримки прийняття рішень.- К.:Техника, 2000. – 158 с.
Хершген Х. Маркетинг: Основы профессионального успеха: Учебник для вузов: Пер. с нем. . – М.: ИНФРА, 2000. – 334с.
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Опорний конспект.doc465 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора