Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24490

Назва: Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни: “Інфраструктура товарного ринку” для студентів денної, заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 6.030507 «Маркетинг»
Автори: Рожко, Наталія Ярославівна
Бібліографічний опис: Рожко Н.Я. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни: “Інфраструктура товарного ринку”, для студентів факультету економіки та менеджменту із спеціальності 6.030507 – "Маркетинг" для всіх форм навчання / Укладач Н.Я.Рожко - Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2018. - 24 с.
Дата публікації: бер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Кількість сторінок: 24
Короткий огляд (реферат): Курсова робота – завершальний етап навчання студента у вузі. Вона є вищою формою його самостійних науково-дослідницьких пошуків і виявляє сту¬пінь професійної підготовки, здатність до самостійного мислення, до самостійної практичної діяльності.
Опис: Головна мета виконання курсової роботи — глибоко і творчо вивчити конкретне питання (проблему) теорії та практики з елементами поглибленого аналізу, опанувати методи наукового дослідження. У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння: – самостійно формулювати проблему дослідження; – визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження; – здійснювати пошук і добір необхідної наукової інформації; – аналізувати реальні факти і події, пов'язані з діяльністю підприєм-ницьких структур (підприємств виробничої, житлово-комунальної, побутової та соціальної сфери) всіх форм власності; – логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, роби¬ти висновки; – правильно оформляти науково-довідковий матеріал; – публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідом-лення, відпо¬відати на запитання, захищати свою точку зору тощо).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24490
Власник авторського права: © ТНТУ ім. І Пулюя, 2018 р.
Перелік літератури: 1. Про вищу освіту: закон України [прийнято ВР 17 січня 2012 року, № 2984-ІІІ] // www.rada.gov.ua.
2. Про норми часу для планування та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників, пов’язаної з виконанням дипломних робіт та проектів: Наказ ректора Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя № 884-01 від 14.12.2011 р.
3. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: Практикум /Л. Г. Агафонова, О. В. Рога – К.: "Знання", 1999. – 158 с.
Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс: Пер. з англ. Навч. посібник. - М.: Видав, дім «Вільямс», 2001.-608с.
5. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ М.І. Бєлєвцев, Л.В. Шестопалова - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-416 с.
6. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003 – 248с. 1.4. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли: Практический курс / Пер. с англ. - СПб.: Нева-Ладога-Онега, 2001. - 228 с.
7. Ибрагимов Л.А. Інфраструктура товарного ринка. - М.: "Издательство ПРИОР", 2001 ,256с.
8. Каплина С. А. Организация комерч деятельности: уч пособие / С. А. Каплина Ростов н/Д: Феникс , 2002 - 416с. 1.7. Політична еконгомія: Навч. Посібник / К.Т. Кривенко та ін. – К.КНЕУ, 2001. – 518с.
9. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 340 с.
10. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник/ Під ред..IB. Сороки.- К.: НМЦВО МО і Н України, НВФ «Студцентр», 2002.-608 с
11. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов Н/Д: Феникс, 2000.- 512 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Metodychka_ITR_KR.pdf486,8 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Metodychka_ITR_KR.djvu212,61 kBDjVuПереглянути/відкрити
Metodychka_ITR_KR__COVER.png110,1 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора