Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24068

Назва: Вдосконалення збутової діяльності виробничого підприємства (на прикладі ПАТ «ТерА»)
Автори: Хома, Мар'яна Миколаївна
Бібліографічний опис: Хома М.М. Вдосконалення збутової діяльності виробничого підприємства (на прикладі ПАТ «ТерА») : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „051 — економіка“/ М. М. Хома. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 15 с.
Дата публікації: 23-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Гринчуцька, Світлана Вікторівна
УДК: 658.8
Теми: 051
економіка
збут
збутова діяльність
ефективність збутової діяльності
фінансово-економічний стан
інформаційна система
вдосконалення збутової діяльності
Короткий огляд (реферат): Хома М.М. Вдосконалення збутової діяльності виробничого підприємства (на прикладі ПАТ «ТерА»). – Рукопис. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Дипломна робота присвячена вдосконаленню збутової діяльності виробничого підприємства. У роботі розкрито сутність і мету системи управління збутовою діяльністю. Проведено аналітично-дослідницьку оцінку діяльності ПАТ «ТерА». Запропоновано напрямки для покращення інформаційного забезпечення діяльності підприємства та вдосконалення управління збутовою діяльністю. Досліджено вплив доходів населення на фінансові показники діяльності ПАТ «ТерА». Було зроблено оцінку доцільності збільшення обсягу випуску, збуту продукції та шляхи вдосконалення збутової діяльності. Здійснено обґрунтування економічної ефективності випуску нової продукції для розширення виробництва та збільшення споживчої аудиторії.
Khoma M.M. Improvement of sales activity of the manufacturing enterprise (for example, PJSC "TerA"). - The manuscript. Diploma work on obtaining an educational qualification level "master" in specialty 051 "Economics", Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2018. Graduation work is dedicated to improving the sales activity of the manufacturing enterprise. In the paper the essence and purpose of the sales management system are disclosed. The analytical and research evaluation of the activity of PJSC "TerA" was conducted. The methods of improvement of information provision of the enterprise activity and directions for improvement of management of sales activities are offered. The influence of income of the population on the income from the sale of products of PJSC "TerA" is researched. On the basis of the study, an assessment was made of the feasibility of increasing the volume of output, sales of products and ways to improve its sales activities. The substantiation of the economic efficiency of the production of new products for expanding production and increasing the number of consumers has been substantiated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24068
Власник авторського права: © Хома Мар'яна Миколаївна, 2018
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:051 — економікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора