Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24061

Назва: Вдосконалення технології та устаткування для зварювання вузлів автопричіпа та дослідження властивостей зварних з'єднань
Інші назви: Improvement of technology and equipment for the trailer units welding and investigation of the welded joints properties
Автори: Матвіїв, Андрій Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет інженерії машин, споруд і технологій Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва
Бібліографічний опис: Матвіїв А.В. Вдосконалення технології та устаткування для зварювання вузлів автопричіпа та дослідження властивостей зварних з'єднань : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ А.В. Матвіїв. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Matviyiv A.V. Improvement of technology and equipment for the trailer units welding and investigation of the welded joints properties:abstract master’s degree graduation thesis for educational Master’s degree in specialty 131 - Applied Mechanics / A.V. Matviyiv. - Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2018. - 7 s.
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Окіпний, Ігор Богданович
Члени комітету: Ярема, Ігор Теодорович
УДК: 621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
захисне середовище
protective gas
режими зварювання
welding conditions
технологічний процес
technological process
зварне з’єднання
welded joint
метал шва
weld metal
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології та устаткування для зварювання вузлів автопричіпа та дослідження властивостей зварних з'єднань. Проведений літературний огляд отримання просторових зварних конструкцій, що працюють при дії динамічних навантажень, здійснено аналіз конструкції вузлів автопричіпа та охарактеризовано матеріал виробу і його зварюваність. Здійснено обґрунтування способу зварювання та раціонального зварювального устаткування. Розроблено та модернізовано складально-зварювальні пристосування, що дозволять підвищити техніко-економічні показники виробництва та якість зварної конструкції. Проведені дослідження впливу параметрів режиму зварювання та складу газового захисту при дуговому зварюванні в середовищі захисних газів на вміст вуглецю в металі зварного шва та запропоновано рекомендації з їх використання, що дозволять покращити експлуатаційні властивості зварних з’єднань і конструкції в цілому. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні просторових рамних конструкцій. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників та підвищити ефективність виробництва.
The graduation thesis deals with the improvement of technology and equipment for the trailer units welding and investigation of the welded joints properties. The literature survey of the obtaining of spatial welded structures operating under dynamic loads was carried out, the trailer units design was analyzed and the product material and its weldability were characterized. The welding method and rational welding equipment were substantiated. The assembly and welding devices providing the growth of production technical and economic indexes and welded construction quality were developed and improved. The investigations of the influence of welding conditions parameters and the gas shield composition during gas-shielded arc welding on the carbon content in the weld metal were carried out and recommendations for their use providing the improvement of the service characteristics of welded joints and structure as a whole were offered. The results of the work can be implemented in the spatial frame structures production. Implementation of the offered technology in production enables to achieve significant economic indexes and increase production efficiency.
Зміст: Вступ, аналітична частина, дослідницька частина, технологічна частина, конструкторська частина, обгрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24061
Власник авторського права: Матвіїв Андрій Васильович
Перелік літератури: Виробництво зварних конструкцій/ Г.О. Кривов, К.О. Зворикін – К: КВЩ, 2012-896с.
Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві [Текст] / А.С. Карпенко / -К.: Арістей, 2005. – 268c.
Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с.ДСТУ 3159-95.
Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением:-Л.: Машиностроение, 1987-461с.
Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко–К.: Основа, 2010–240 с.
Акулов А.И., Бельчук Г.А., Дем’янцевич В.П. “Технология и оборудование сварки плавлением" ученик для студентов виших вузов.-М.: Машиностроение, 1977-432с.
Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.
Костін О.М. Зварювальні матеріали [Текст]: навчальний посібник. / О.М. Костін О.М. – Миколаїв: НУК, 2004. – 225 с.
Александров О.Г. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення [Текст]: навчальний посібник / О.Г. Александров, Д.А. Антонюк, Капустян О.Є. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 224 с.
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механіка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Matvijiv.pdf303,92 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Matvijiv.djvu69,54 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Matvijiv__COVER.png139,49 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора