Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23984
Title: Удосконалення конструкції камери нагнітання в тістоподільній машині А2-ХТН на ТЗОВ «Тернопільхлібпром» з дослідженням впливу констуктивних і технологічних параметрів на процес поділу тіста на заготовки
Other Titles: Improvement of pressure chamber design in dough dividing machine А2-ХТН at LLC “Ternopilkhlibprom” including structural and technological parameters impact on the process of dough division into semis
Authors: Івасенко, Михайло Йосафатович
Bibliographic description (Ukraine): Івасенко М.Й. Удосконалення конструкції камери нагнітання в тістоподільній машині А2-ХТН на ТЗОВ «Тернопільхлібпром» з дослідженням впливу констуктивних і технологічних параметрів на процес поділу тіста на заготовки: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ М. Й. Івасенко . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Issue Date: 19-Feb-2018
Submitted date: 19-Feb-2018
Supervisor: Стадник, Ігор Ярославович
Keywords: 133
галузеве машинобудування
Abstract: В дипломній роботі виконано заходи спрямовані на підвищення ефективності поділки тіста на заготовки на основі нової конструкції нагнітальної лопаті. Запропоновано математичну аналітичну модель енергетичного балансу, що характеризує характер ефективності технологічних і конструктивних впливів на поділку тіста. Проведено дослідження реологічного стану тіста в процесі нагнітання та готової заготовки після поділки. Дані значення дозволяють оцінити ефективність нової конструкції лопаті за різних граничних умов, при її різній геометрії і при різних розмірах і масі заготовки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23984
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат-Івасенко.pdf307,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools