Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23504

Назва: Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці
Інші назви: Psychological determinants of conflict in a student’s age
Автори: Єнджейчак, Ольга Михайлівна
Бібліографічний опис: Єнджейчак О.М. Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці : автореферат магістерської роботи на здобуття ступеня "магістр" за спеціальністю "053 - психологія" / О.М. Єнджейчак; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль: ТНТУ, 2018.- 8 с.
Дата публікації: 12-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Буняк, Надія Андроніківна
Члени комітету: Кирич, Наталія Богданівна
УДК: 159.9
Теми: 053
психологія
конфлікт
конфліктність особистості
рівень самооцінки
тривожність
фрустрація
ригідність
локус контролю
conflict
conflict of personality
level of self-esteem
anxiety
frustration
rigidity
locus of control
Кількість сторінок: 8
Короткий огляд (реферат): Єнджейчак О.М. Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці. – Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 053 – «Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2018. Магістерська робота розкриває поняття психологічних детермінант конфліктності у студентському віці; висвітлює взаємозв’язок конфліктності і психологічних чинників, що її обумовлюють; окреслює взаємозв’язок властивостей особистості та вибору нею стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. В роботі запропоновано програму психопрофілактики та психокорекції конфліктності у студентському віці та описано деякі методи спілкування з конфліктними особистостями. Ключові слова: конфлікт; конфліктність особистості; рівень самооцінки; тривожність; фрустрація; ригідність; локус контролю.
Магістерська робота розкриває поняття психологічних детермінант конфліктності у студентському віці; висвітлює взаємозв’язок конфліктності і психологічних чинників, що її обумовлюють; окреслює взаємозв’язок властивостей особистості та вибору нею стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. В роботі запропоновано програму психопрофілактики та психокорекції конфліктності у студентському віці та описано деякі методи спілкування з конфліктними особистостями.
Master’s thesis reveals the concept of psychological determinants of conflict in a student's age; highlights the interconnection of conflict and the psychological factors that cause it; outlines the relationship between the personality traits and the choice of strategy for behavior in conflict situations. The paper presents a program for the psychoprophylaxis and psycho-correction of conflicts in the student's age and describes some methods of communication with conflicting personalities. .
Опис: Jedrzejczak O.M. Psychological determinants of conflict in a student’s age – Manuscript. Master’s thesis for obtaining education level «Master» in the specialty 053 – «Psychology» – Ternopil National Technical University. I. Pul’uj. - Ternopil, 2018. Master’s thesis reveals the concept of psychological determinants of conflict in a student's age; highlights the interconnection of conflict and the psychological factors that cause it; outlines the relationship between the personality traits and the choice of strategy for behavior in conflict situations. The paper presents a program for the psychoprophylaxis and psycho-correction of conflicts in the student's age and describes some methods of communication with conflicting personalities. Key words: conflict; conflict of personality; level of self-esteem; anxiety; frustration; rigidity; locus of control.
Роботу виконано на кафедрі психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться 19 лютого 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії No __ у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, навчальний корпус No7, ауд. 207.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23504
Перелік літератури: 1. Єнджейчак О.М. Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці [Текст] / Н.А. Буняк, О.М. Єнджейчак. Тези доповіді на VІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (16-17 листопада 2017 року). – Тернопіль, ТНТУ, 2017. Т . 3. – С. 181-182.
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:053 — психологіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора