Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22933

Назва: Стан сучасного рекламного ринку в Україні
Інші назви: The state of modern advertising market in Ukraine
Автори: Тимошик, Михайло Морозенкович
Tymoshyk, Mykhailo
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Тимошик М. М. Стан сучасного рекламного ринку в Україні / Михайло Морозенкович Тимошик // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 119–125. — (Маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі).
Bibliographic description: Tymoshyk M. (2017) Stan suchasnoho reklamnoho rynku v Ukraini [The state of modern advertising market in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 119-125 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 11-жов-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 339.138
Теми: рекламний ринок
медійний ринок
зовнішня реклама
Internet-реклама
ТВ-реклама
преса
радіо-реклама
реклама в кінотеатрах
Indoor реклама
пряма реклама
advertisement market
media market
external advertisement
Internet advertisement
TV advertisement
press
radio advertisement
advertisement in cinemas
indoor advertisement
direct advertisement
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 119-125
Початкова сторінка: 119
Кінцева сторінка: 125
Короткий огляд (реферат): Здійснено аналіз стану розвитку сучасного рекламного ринку в Україні протягом 2013 – 2016 років на основі економічної оцінки його основних структурних елементів. Описано та проаналізовано тенденції зміни результатів основних структурних елементів медіаринку України, а саме: 1) ТВ-реклами; 2) преси; 3) радіо-реклами; 4) зовнішньої реклами; 5) реклами в кінотеатрах; 6) Internet-реклами протягом 2013 – 2016 років. Досліджено тенденції зростання об’ємів загального медійного ринку в Україні протягом 2013 – 2016 років. Виявлено, що протягом 2014 року відбувся значний спад його результатів, проте ситуація покращилася в 2016 році. Про це свідчать отримані результати протягом 2014 та 2016 років, адже отримано збільшення на 28,20% на користь результату останнього періоду. В ході проведеного дослідження визначено, що найбільшого розповсюдження в Україні досягла ТВ-реклама та займає перше місце протягом усього аналізованого періоду (2013 – 2016 роки). При проведенні оцінювання зміни результатів об’ємів складових ТВ-реклами виявлено, що найбільший вплив на загальне її зростання протягом 2015 – 2016 років мало збільшення результату прямої реклами: 5,01% та 33,0%, відповідно. Аналіз результатів Internet-реклами показав стійку тенденцію зростання протягом 2013 – 2016 років, адже, за останні роки Internet та соціальні мережі набули великої популярності, що, в свою чергу, призвело до відповідної реакції і ринку реклами. Дослідивши тенденції розвитку зовнішньої реклами, отримано стрибкоподібну динаміку її результатів, а також визначено, що найбільшу частку серед складових зовнішньої реклами займає щитова зовнішня реклама
In the presented article the state of development of the modern advertising market in Ukraine during 2013 – 2016 on the basis of economic evaluation of its main structural elements has been analyzed. Tendencies of changes in the results of the main structural elements of the Ukrainian media market, namely: 1) TV-advertisement; 2) press; 3) radio advertisement; 4) outdoor advertisement; 5) advertisement in cinemas; 6) Internet advertisement for 2013 – 2016 have been described and analyzed. The tendencies of the general media market volumes growth in Ukraine during 2013 – 2016 have been investigated and it has been found that during 2014 there was a significant decline of its results, however, the situation improved in 2016. This is evidenced by the results obtained during 2014 and 2016, since an increase of 28.20% was received in favour of the result of the last period. In the course of survey, it has been determined that TV-advertisement reached its peak in Ukraine and takes the first place in the entire analyzed period (2013 – 2016). During the evaluation of the change in the results of the volumes of the TV-advertisement components, it has been found that a slight increase in the direct advertising result: 5.01% and 33.0%, respectively was the greatest impact on its overall growth during 2015 – 2016 was. The analysis of the results of Internet advertisement has shown a steady trend growth during 2013 – 2016, because during recent year the Internet and social networks have gained great popularity, which, in turn, led to an appropriate reaction and the market of advertising. Having examined the tendencies of development of external advertising, the jump-like dynamics of its results was obtained, and it was also determined that shield outdoor advertisement occupies the biggest share among the components of external advertisement.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22933
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/V_UA_2007-2014.pdf
https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/V%20_%20Statistics/V_UA_2014-15.pdf
https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/MANIFEST/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%202015%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%202016.pdf
https://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics
Перелік літератури: 1. Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины 2007 – 2014 гг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/V_UA_2007-2014.pdf.
2. Объем рекламного рынка Украины 2014 и прогноз объемов рынка 2015 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/V%20_%20Statistics/V_UA_2014-15.pdf.
3. Объем рекламного рынка Украины 2015 и прогноз объемов рынка 2016 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/MANIFEST/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%202015%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%202016.pdf.
4. Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины 2016 и прогноз объемов рынка 2017 г. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics.
References: 1. Volume of advertising and communication market of Ukraine in 2007-2014. [electronic resource]: https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/V_UA_2007-2014.pdf.
2. Volume of advertising market of Ukraine in 2014 and the forecast of market volumes for 2015. [electronic resource]: https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/V%20_%20Statistics/V_UA_2014-15.pdf.
3. Volume of advertising market of Ukraine in 2015 and the forecast of market volumes for 2016 – [electronic resource]: https://www.adcoalition.org.ua/ckeditor_assets/MANIFEST/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%202015%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%202016.pdf.
4. Volume of advertising and communication market of Ukraine in 2016 and the forecast of market volume in 2017. Expert assessment of Ukrainian Advertising Coalition. [electronic resource]: https://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.