Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22930

Назва: Споживацьке оцінювання якості й конкурентноздатності товарів
Інші назви: Consumer evaluation of quality and competitiveness of goods
Автори: Оксентюк, Богдана Андріївна
Оксентюк, Сергій Олегович
Oksentyuk, Bogdana
Oksentyuk, Serhiy
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Оксентюк Б. А. Споживацьке оцінювання якості й конкурентноздатності товарів / Богдана Андріївна Оксентюк, Сергій Олегович Оксентюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 96–103. — (Маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі).
Bibliographic description: Oksentyuk B., Oksentyuk S. (2017) Spozhyvatske otsiniuvannia yakosti y konkurentnozdatnosti tovariv [Consumer evaluation of quality and competitiveness of goods]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 96-103 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 15-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: товар
якість
сертифікація
конкурентоспроможність
посередницька організація
SWOT-аналіз
goods
quality
certification
competitiveness
intermediary organization
SWOT-analysis
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 96-103
Початкова сторінка: 96
Кінцева сторінка: 103
Короткий огляд (реферат): Досліджено поняття споживацького оцінювання якості та конкурентноздатності товарів, показано, що важливе значення щодо товару мають такі показники, як термін придатності, гарантія якості та гарантійний термін. Розкрито сутність конкурентоспроможності товару та конкурентоспроможності посередницької фірми. Доведено, що ці поняття взаємодіють і тісно пов’язані між собою. Висвітлено алгоритм оцінювання конкурентноздатності товару та складові оцінки конкурентоспроможності посередницької організації. Показано, що важливим практичним інструментом оцінювання конкурентоспроможності посередницького підприємства по різних підходах є метод SWOT-аналізу.
The article examines the concept of consumer assessment of the quality and competitiveness of goods, the importance of such indicators as expiration, quality guarantee and warranty period for the goods it is shown. The essence of the competitiveness of the product and the competitiveness of the intermediary company is revealed, it is proved that these concepts are interact and closely interconnected, the algorithm of estimation of the competitiveness of the goods and components of evaluation of the competitiveness of the intermediary organization are highlighted. It is shown that the SWOT-analysis method is an important practical tool for evaluating the intermediary's competitiveness in different approaches.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22930
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12?test=4/UMfPEGznhhy4m.ZiY7wHInHI436s80msh8Ie6
Перелік літератури: 1. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс [Текст] / Ф. Котлер. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2015. – 496 с.
2. Закон України «Про захист прав споживачів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12?test=4/UMfPEGznhhy4m.ZiY7wHInHI436s80msh8Ie6
3. Майкл Э. Портер. Конкуренция [Текст] / Э. Портер Майкл. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.
References: 1. Kotler F. Osnovy marketinga. Kratkiy kurs, F. Kotler. Moskva: Izdatel'skiy dom Vil'yams, 2015. 496 р.
2. Zakon Ukrayiny „Pro zakhyst prav spozhyvachiv“ Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12?test=4/UMfPEGznhhy4m.ZiY7wHInHI436s80msh8Ie6.
3. Maykl E. Porter. Konkurentsiya, E. Porter Maykl. Moskva: Izdatel'skiy dom Vil'yams, 2005. 608 р.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.