Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22417

Title: Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів факультету економіки та менеджменту із спеціальності 075 "Маркетинг" для всіх форм навчання
Authors: Рожко, Наталія Ярославівна
Affiliation: ТНТУ ім І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів факультету економіки та менеджменту із спеціальності 075 "Маркетинг" для всіх форм навчання / укл. : Н.Я. Рожко. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 30 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 23-Nov-2017
Country (code): UA
Number of pages: 30
Abstract: Курсова робота – завершальний етап навчання студента у вузі. Вона є вищою формою його самостійних науково-дослідницьких пошуків і виявляє сту¬пінь професійної підготовки, здатність до самостійного мислення, до самостійної практичної діяльності. Студент готується до написання курсової роботи, поступово набуваючи навичок самостійного опрацювання наукової літератури, періодичної преси, бібліографічних джерел, архівних матеріалів та первинної документації підприємств тощо. В ознайомленні з методами наукової роботи, в прищепленні навичок наукового дослідження велику роль відіграють практичні і семінарські заняття на 5 – 6 курсах та наукові семінари, в яких працюють студенти 5 – 6 курсів.
Description: Головна мета виконання курсової роботи — глибоко і творчо вивчити конкретне питання (проблему) теорії та практики з елементами поглибленого аналізу, опанувати методи наукового дослідження. У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння: – самостійно формулювати проблему дослідження; – визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження; – здійснювати пошук і добір необхідної наукової інформації; – аналізувати реальні факти і події, пов'язані з діяльністю підприєм-ницьких структур (підприємств виробничої, житлово-комунальної, побутової та соціальної сфери) всіх форм власності; – логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, роби¬ти висновки; – правильно оформляти науково-довідковий матеріал; – публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідом-лення, відпо¬відати на запитання, захищати свою точку зору тощо). Успіх курсової роботи великою мірою залежить від зацікавленості сту¬дента темою дослідження. Лише та праця, яка виконується з інтересом, з творчим горінням, розкриває його наукові здібності і приносить автору моральне задо¬волення. Курсова робота є безпосереднім проявом активної і цілеспрямованої учас¬ті студента в науково-дослідній роботі, що має конкретне значення і вагомо впли¬ває на формування спеціаліста, що вміє творчо мислити, робити власні висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22417
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodychka_Market-M-t.doc179 kBMicrosoft WordView/Open
Metodychka_Market-M-t.djvu227,31 kBDjVuView/Open
Metodychka_Market-M-t.pdf563,39 kBAdobe PDFView/Open
Metodychka_Market-M-t__COVER.png77,36 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools