Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21935
Назва: Обгрунтування параметрів сепаруючих решіт молоткових зернових дробарок
Інші назви: Rationalization parameters of the separating sieves in grain crushers
Автори: Федченко, Зоя Анатоліївна
Приналежність: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Бібліографічний опис: Федченко З. А. Обґрунтування параметрів сепаруючих решіт молоткових зернових дробарок. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». – Тернопільський національний технічний університеті імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2017. У дисертації наведені дослідження, спрямовані на збільшення терміну експлуатації сепаруючих робочих органів, за рахунок внесення конструктивних змін та своєчасного їх перевертання (реверсу). Аналітичними дослідженнями встановлено основні параметри процесу зміни форми отворів сепаруючих робочих органів в процесі експлуатації. Обґрунтовані параметри отворів конструктивно-удосконалених решіт. Враховуючи нерівномірність розподілу інтенсивностей зношування отворів, обґрунтовано доцільність їх перевертання для збільшення терміну експлуатації. Експериментально отримані закономірності динаміки зміни форми отворів як для серійних решіт, так і решіт з отворами тороїдальної форми. Застосування нової форми отворів принципово змінило характер утворення профілів зношування і привело до збільшення їх довговічності на 75%. Ключові слова: решето, інтенсивність зношування, наробіток до відмови, форма природного зношування, отвори тороїдальної форми.
Bibliographic description: Fedchenko Z. A. Rationalization parameters of the separating sieves in grain crushers. – The qualification scientific work of the manuscript. Thesis for a candidate degree in specialty 05.05.11 «Machines and mechanization of agricultural production». – Ternopol national technical university named after Ivana Pulyuj, Ternopol, 2017. The thesis studies are aimed at increasing the working life of separating bodies by making structural changes and their timely reversal (reverse). Analytical studies have established the basic parameters of changing the shape of the holes separating working in service. Grounded settings holes structurally improved sieves. The uneven distribution intensities wear holes are given of expediency of turning for longer use. The dynamics of change patterns experimentally investigated form holes for serial sieves and sieves with holes tropical shape. The use of a new form of holes fundamentally changed the nature of the formation of wear profiles leads to increase their longevity by 75%. Key words: sieve, wear intensity, time to failure, a form of natural wear holes toroid shape.
Дата публікації: 12-вер-2017
Дата подання: 12-вер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 58.052.02
Науковий керівник: Бойко, Анатолій Іванович
Члени комітету: Гевко, Богдан Матвійович
Борак Костянтин Вікторович
УДК: 631.363.2
Теми: Обгрунтування параметрів сепаруючих решіт молоткових зернових дробарок
решето, інтенсивність зношування, наробіток до відмови, форма природного зношування, отвори тороїдальної форми
Короткий огляд (реферат): У дисертації наведені дослідження, спрямовані на збільшення терміну експлуатації сепаруючих робочих органів, за рахунок внесення конструктивних змін та своєчасного їх перевертання (реверсу). Аналітичними дослідженнями встановлено основні параметри процесу зміни форми отворів сепаруючих робочих органів в процесі експлуатації. Обґрунтовані параметри отворів конструктивно-удосконалених решіт. Враховуючи нерівномірність розподілу інтенсивностей зношування отворів, обґрунтовано доцільність їх перевертання для збільшення терміну експлуатації. Експериментально отримані закономірності динаміки зміни форми отворів як для серійних решіт, так і решіт з отворами тороїдальної форми. Застосування нової форми отворів принципово змінило характер утворення профілів зношування і привело до збільшення їх довговічності на 75%.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21935
Власник авторського права: Федченко Зоя Анатоліївна, 2017
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництваУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.