Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21029

Назва: Стратегічне програмування маркетингового менеджменту промислових підприємств
Автори: Рожко, Н. Я.
Якимишин, Лілія Ярославівна
Бібліографічний опис: Рожко Н. Я. Стратегічне програмування маркетингового менеджменту промислових підприємств / Рожко Н. Я., Якимишин Л. Я. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 173–184.
Bibliographic description: Rozhko N. Ia., Iakimishin L. Ia. (2017) Stratehichne prohramuvannia marketynhovoho menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 173-184 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Журнал/збірник: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Дата публікації: 21-лют-2017
Видавництво: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 173-184
Початкова сторінка: 173
Кінцева сторінка: 184
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21029
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://marketing.web-3.ru
Перелік літератури: 1. Балабанова Л. В. Управление маркетинговой деятельностью в торговых предприятиях в условиях формирования рыночной экономики. Изд. 2-е, переработано и дополнено / Л.В. Балабанова. – Донецк, 1995 г.
2. Виханский О. С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: Гардарики, 1998. – 296 с.
3. Сумец А. М. К оценке эффективности маркетинговой деятельности напредприятии // Маркетинг и реклама / А. М. Сумец– 2010. – № 7/8 – 91–96 с.
4. Тематический портал «Маркетинг» / Document HTML – [Електроннийресурс] – Режим доступу: http://marketing.web-3.ru
5. Теория маркетинга/ [под ред. М. Бейкера] – СПб.: Питер 2002. – 464 с.
6. Дж. О’Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб: Питер, 2002. – 864 с.
References: 1. Balabanova L. V. Upravlenie marketinhovoi deiatelnostiu v torhovykh predpriiatiiakh v usloviiakh formirovaniia rynochnoi ekonomiki. Izd. 2-e, pererabotano i dopolneno, L.V. Balabanova, Donetsk, 1995 y.
2. Vikhanskii O. S. Stratehicheskoe upravlenie, O.S. Vikhanskii, M., Hardariki, 1998, 296 p.
3. Sumets A. M. K otsenke effektivnosti marketinhovoi deiatelnosti napredpriiatii, Marketinh i reklama, A. M. Sumets– 2010, No 7/8 – 91–96 p.
4. Tematicheskii portal "Marketinh", Document HTML – [Elektronniiresurs] – Access mode: http://marketing.web-3.ru
5. Teoriia marketinha/ [ed. M. Beikera] – SPb., Piter 2002, 464 p.
6. Dzh. O’Shonessi. Konkurentnyi marketinh: stratehicheskii podkhod, transl. from English ed. D.O. Iampolskoi, SPb: Piter, 2002, 864 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.