กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7410

ชื่อเรื่อง: Вибір методики проектування пасивних оптичних мереж
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Selection methods of passive optical networks designing
ผู้แต่ง: Кубишин, М.
Осухівська, Галина Михайлівна
Kubyshyn, M.
Osukhivska, H.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кубишин М. Вибір методики проектування пасивних оптичних мереж / М. Кубишин, Г. Осухівська // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 62. — (Секція: Інформаційні технології).
Bibliographic description (International): Kubyshyn M., Osukhivska H. (2014) Vybir metodyky proektuvannia pasyvnykh optychnykh merezh [Selection methods of passive optical networks designing]. Materialy ⅩⅧ naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia (Tern., 29-30 October 2014), pp. 62 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Conference/Event: ⅩⅧ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Journal/Collection: Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
วันที่เผยแพร่: 29-ตุล-2014
Date of entry: 22-มกร-2016
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 29-30 жовтня 2014 року
29-30 October 2014
UDC: 004.94
Page range: 62
Start page: 62
End page: 62
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7410
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, (2014)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ConfTNTU_2014_Kubyshyn_M-Selection_methods_of_passive_62.pdf275,12 kBAdobe PDFดู/เปิด
ConfTNTU_2014_Kubyshyn_M-Selection_methods_of_passive_62.djvu16,58 kBDjVuดู/เปิด
ConfTNTU_2014_Kubyshyn_M-Selection_methods_of_passive_62__COVER.png518,66 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น