Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7410

Заглавие: Вибір методики проектування пасивних оптичних мереж
Други Заглавия: Selection methods of passive optical networks designing
Автори: Кубишин, М.
Осухівська, Галина Михайлівна
Kubyshyn, M.
Osukhivska, H.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кубишин М. Вибір методики проектування пасивних оптичних мереж / М. Кубишин, Г. Осухівська // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 62. — (Секція: Інформаційні технології).
Bibliographic description (International): Kubyshyn M., Osukhivska H. (2014) Vybir metodyky proektuvannia pasyvnykh optychnykh merezh [Selection methods of passive optical networks designing]. Materialy ⅩⅧ naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia (Tern., 29-30 October 2014), pp. 62 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Conference/Event: ⅩⅧ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Journal/Collection: Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата на Публикуване: 29-Окт-2014
Date of entry: 22-Яну-2016
Издател: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 29-30 жовтня 2014 року
29-30 October 2014
UDC: 004.94
Page range: 62
Start page: 62
End page: 62
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7410
Content type: Article
Показва се в Колекции:XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, (2014)Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.