Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6407
Title: Дослідження системи управління витратами на підприємстві, на прикладі ТОВ "Пожежне спостереження - Тернопілля"
Other Titles: Study of cost management in an organization on the example of LTD" Fire supervision - Ternopil "
Authors: Твердохліб, Ольга Михайлівна
Bibliographic description (International): Твердохліб О.М."Дослідження системи управління витратами в організації, на прикладі ТОВ "Пожежне спостереження – Тернопілля": анотація магістерської роботи за спеціальністю "8.03060101 - менджмент організацій і адмініструванн"/О.М.Твердохліб; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.-Тернопіль, 2015
Issue Date: 16-Dec-2015
Date of entry: 16-Dec-2015
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: 8.03060101
менеджмент організацій і адміністрування
процес управління
витрати
система управління витратами
точка беззбитковості
Abstract: АНОТАЦІЯ Тема: «Дослідження системи управління витратами в організації, на прикладі ТОВ «Пожежне спостереження – Тернопілля» (м.Тернопіль, проспект С.Бандери 34А/7) Дипломна магістерська робота: 130 с., 25 рис., 20 табл., 12 додатків, 25 літературних джерел. Метою дипломної роботи є аналіз системи організації та методики управління витратами та розробка пропозиції щодо її поліпшення. Предмет дослідження – система управління витратами базового підприємства. Об’єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю «Пожежне спостереження – Тернопілля». Методи дослідження − економіко-статистичні, математичні, експертні. Запроповано ряд заходів, спрямованих на оптимізацію та скорочення витрат підприємства, а саме: встановлення газобалонного обладнання та системи GPS-моніторингу на автомобілі, укладення дилерської угоди з одним із постачальників, а також проведено прогнозування доходу підприємства з врахуванням запропонованих оптимізаційних заходів. Основні пропозиції будуть впроваджені в діяльність ТОВ «Пожежне спостереження – Тернопілля». Ключові слова: процес управління, витрати, система управління витратами, точка беззбитковості.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6407
Content type: Other
Appears in Collections:8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Symmary_Tverdokhlib.docАнотація до магістерської роботи33 kBMicrosoft WordView/Open
Symmary_Tverdokhlib.pdfАнотація до магістерської роботи232,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools