Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5440

Назва: Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ
Інші назви: Methods of determining the operating-life of towed fertilizers’ bearing systems under durable aggressive environments
Методы оценки ресурса несущих систем прицепных машин для внесения удобрений с учетом воздействия агрессивных сред
Автори: Попович, Павло Васильович
Popovіch, P.V.
Бібліографічний опис: Попович П. В. Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / П. В. Попович — Тернопіль, 2015. — 443 с.
Дата публікації: 2-січ-2015
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.02
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Рибак, Тимофій Іванович
Члени комітету: Дідух, Володимир Федорович
Ріпецький, Євген Йосипович
Сало, Василь Михайлович
УДК: 631.33
629.3.023.11
Теми: розкидачі добрив
несучі системи
експлуатаційне навантаження
математична модель
тріщини
ресурс конструкцій
resource of constructions
fertilizer
bearing systems
operational loading
cracks
mathematical model
Короткий огляд (реферат): У дисертаційній роботі на основі сукупності одержаних результатів вирішено актуальну науково – технічну проблему, яка полягає у розробці нової концепції аналітично – експериментальних методів оцінки і підвищення ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з урахуванням впливів агресивно – експлуатаційних факторів. На основі підходів термодинаміки і механіки втомного поширення тріщин розроблено ефективні розрахункової моделі для визначення періоду докритичного росту корозійно - механічних пошкоджень в несучих елементах металоконструкцій причіпних розкидачів добрив при дії експлуатаційних навантажень і агресивних робочих середовищ. Розроблено ефективний метод наближеного обчислення КІН при довільному навантаженні поверхневих корозійних пошкоджень в замкнутих профілях несучих системах розкидачів добрив. Встановлено впливи робочих середовищ і експлуатаційної навантаженості на процеси і характеристики втомного руйнування, циклічної тріщиностійкості, корозійної та електрохімічної поведінки ряду матеріалів несучих металоконструкцій розкидачів добрив. Розроблено алгоритм комплексної розрахунково-експериментальної оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з урахуванням агресивно – експлуатаційних факторів. Результати досліджень використовують проектно-конструкторські організації в процесі удосконалення існуючих і розробці нових причіпних розкидачів добрив і сільськогосподарських причепів.
Based on the incorporated generalized results, the urgent scientific and technical problem of developing the new conception of analytical-experimental evaluating and improving the operating life of towed fertilizers’ bearing systems subjected to corrosive - operational factors is solved . Based on the approach of thermodynamics and mechanics of fatigue crack propagation, the efficient computational models for determining the period of subcritical growth of corrosion-mechanical damages in the bearing metal structures of towed fertilizers under the action of operating loads and harsh working environments are developed. The effective method of SIF approximate calculation for arbitrary loading of surface corrosion damage in closed profiles of fertilizer bearing systems is developed as well. The influence of working environments and operating load on the processes and characteristics of fatigue, fatigue crack growth resistance, corrosion and electrochemical behavior of many materials of fertilizer bearing metal structures is substantiated. The algorithm of complex calculating and experimental evaluating the operating life of towed fertilizers’ bearing systems subjected to corrosive - operational factors is developed. The research results can be used by design organizations to improve the existing towed fertilizers and agricultural trailers as well as to develop the new ones.
Опис: Робота виконана у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся “27” січня 2015 року о “10” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, аудиторія 79.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5440
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництваУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.