Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5396

Назва: Формування ефективної інноваційної політики підприємства (на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод»)
Інші назви: Develop an effective innovation policy of the company (for example, PJSC "Borshchiv Cheese Factory")
Автори: Колісніченко, Мар'яна Миколаївна
Kolisnichenko, Maryana Mykolayivna
Бібліографічний опис: Колісніченок М.М. Формування ефективної інноваційної політики підприємства (на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод») : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльності“/ М.М. Колісніченко; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2014. — 2 с.
Дата публікації: лис-2014
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 338
637
Теми: 8.03060102
менеджмент інноваційної діяльності
інноваційна політика
підприємство
формування
innovation policy
enterprise
formation
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота на тему "Формування ефективної інноваційної політики підприємства (на прикладі ПАТ "Борщівський сирзавод")" виконана в розрізі проблеми формування інноваційної політики підприємства з метою забезпечення ефективності діяльності. В першій частині роботи розглянуто інноваційну політику та її місце в загальній стратегії розвитку підприємства, основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу. В другій частині дана характеристика діяльності підприємства, проаналізовано виробництво основних видів продукції на підприємстві, розглянуто проблеми та перспективи розвитку підприємства, виробництво сиру в Україні, ринок молока і молокопродуктів, його проблеми і перспективи. Подано загальну характеристику фінансової стійкості підприємства, прибутку та рентабельності підприємства. Проектно-рекомендаційна частина присвячена формуванню інноваційної політики підприємства з метою забезпечення ефективності діяльності. Зокрема, обґрунтовано необхідність диверсифікації реалізації продукції, обґрунтовано доцільність удосконалення відділу маркетингу підприємства, запропоновано інноваційні шляхи просування продукції. Спеціальна частина містить розроблені заходи з покращення охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології на підприємстві.
Thesis on "Develop an effective innovation policy of the company (for example, JSC "Borshchiv Cheese Factory")" is made in the context of the problem of the formation of innovation policy of the company to ensure efficiency. In the first part of the work deals with innovation policy and its place in the overall development strategy, the main approaches determine the effectiveness of the formation of investment and innovation policy on the basis of marketing. The second part describes the activities of the enterprise, analyzes the output of major products in the enterprise, the problems and prospects of development of enterprises in Ukraine cheese, milk and dairy products market, its problems and prospects. The general characteristic of financial viability, revenue and profitability of the company. Design and recommendation part deals with the formation of innovation policy of the company to ensure efficiency. In particular, the necessity to diversify sales, improving expediency of Marketing company, offered innovative ways to promote products. Special part contains measures designed to improve safety, life safety and the environment at the company.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5396
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора