Вісник ТНТУ, 2013, № 4 (72) : [36] Домівка зібрання Перегляд статистики

Logo

Зміст


1
3
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
7
16
28
36
42
52
60
68
77
87
95
108
117
125
132
140
151
161
173
179
187
190
199
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
207
215
220
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
227
237
245
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА
252
260
266
273
ДОДАТОК
286

Content


1
3
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
7
16
28
36
42
52
60
68
77
87
95
108
117
125
132
140
151
161
173
179
187
190
199
ENGINEERING, PRODUCTION AUTOMATION AND MACHINING PROCESSES
207
215
220
INSTRUMENT MAKING AND INFORMATION-MEASURING TECHNOLOGIES
227
237
245
MATHEMATICAL MODELING. MATHEMATICS. PHYSICS
252
260
266
273
APPENDIX
286

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 36 з 36
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Aricle19-лис-2013Пам’яті професора М.П. Ленюка-
Aricle19-лис-2013Індуктивні сенсори для вихрострумової дефектоскопії високої роздільної здатностіЧерепов, Сергій Володимирович; Лепеха, Віктор Володимирович; Cherepov, S.; Lepekha, V.
Aricle19-лис-2013Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь в середовищі MatLabСемчишин, Ліда Михайлівна; Semchyshyn, L.
Aricle19-лис-2013Стаціонарне температурне поле в оболонках з одностороннім багатошаровим покриттямЛучко, Йосип Йосипович; Гембара, Наталія Олександрівна; Lucko, J.; Hembara, N.
Aricle19-лис-2013Неполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підходіМацьків, Роман Степанович; Matskiv, R.
Aricle19-лис-2013Температурне поле скінченого термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температурПопович, В.; Заводовська, Н.; Popovych, V.; Zavodovska, N.
Aricle19-лис-2013Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі MgSi/MnSiМихайловський, В.; Білинський-Слотило, Володимир Романович; Мочернюк, Роман Миколайович; Скутельник, Д.; Mikhailovsky, V.; Bilynskyj-Slotylo, V.; Mochernyuk, R.; Skutelnyk, D.
Aricle19-лис-2013Підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем на основі планування процедур їх удосконаленняДороніна, Ю.; Копп, В.; Doronina, J.; Kopp, V.
Aricle19-лис-2013Особливості електричних, світлотехнічних та експлуатаційних характеристик напівпровідникових джерел світлаТарасенко, Микола Григорович; Козак, Катерина Миколаївна; Tarasenko, M.; Kozak, K.
Aricle19-лис-2013Параметри привода багатошпиндельного гайкокрутаКулинич, Андрій Іванович; Ніщенко, Іван Олексійович; Кулинич, Іван Якович; Kulynych, A.; Nishchenko, I.; Kulynych, I.
Aricle19-лис-2013Техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу сівби зернових культурПавельчук, Юрій Федорович; Навроцька, Тетяна Дем’янівна; Лотоцький, Роман Ігорович; Фльонц, Олег Володимирович; Pavelchuk, Y.; Navrotska, T.; Lototskyi, R.; Flionts, O.
Aricle19-лис-2013Дослідження коливань у механізмах з асинхронним приводомЛовейкін, В’ячеслав Сергійович; Ромасевич, Юрій Олександрович; Lovejkin, V.; Romasevich, Yu.
Aricle19-лис-2013Вплив теплозмін під час експлуатації парогонів тес на статичну тріщиностійкість сталі 15Х1М1ФСтудент, Олександра Зиновіївна; Кречковська, Галина Василівна; Бабій, Л.; Student, O.; Krechkovska, H.; Babiy, L.
Aricle19-лис-2013Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопіїБукетов, Андрій Вікторович; Сапронов, Олександр Олександрович; Buketov, A.; Sapronov, O.
Aricle19-лис-2013Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕССвірська, Леся Миколаївна; Студент, Олександра Зиновіївна; Никифорчин, Ю.; Svirska, L.; Student, O.; Nykyforchyn, Yu.
Aricle19-лис-2013Особенности динамических процессов в прокатных станах и их диагностические свойстваБольшаков, В.; Веренев, В.; Bolshakov, V.; Verenev, V.
Aricle19-лис-2013Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данныхРодичев, Ю.; Сорока, Е.; Хворостяный, В.; Шабетя, А.; Трегубов, Н.; Rodichev, Y.; Soroka, E.; Shabetia, A.; Khvorostianiy, V.; Tregubov, N.
Aricle19-лис-2013Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторовДордиенко, Н.; Запорожец, О.; Михайловский, В.; Носарь, А.; Dordienko, N.; Zaporozhets, O.; Mykhailovsky, V.; Nosar, A.
Aricle19-лис-2013Конструкційна міцність скла та вплив масштабного фактораРодічев, Ю.Я.; Rodichev, Yu.
Aricle19-лис-2013Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6Ясній, Олег Петрович; Бревус, Віталій Миколайович; Ясній, Володимир Петрович; Лапуста, Ю.; Yasniy, O.; Brevus, V.; Yasniy, V.; Lapusta, Y.
Aricle19-лис-2013Закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатаціїПобережний, Любомир Ярославович; Станецький, Андрій Ігорович; Мартинюк, Р.; Полутренко, Мирослава Степанівна; Присліпська, Галина Миронівна; Poberezhny, L.; Pryslipska, G.; Stanecky, A.; Martynuk, R.; Polutrenko, M.
Aricle19-лис-2013Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкцияхИгнатович, С.; Бурау, Н.; Хумарян, Л.; Ignatovich, S.; Bouraou, N.; Khumarian, L.
Aricle19-лис-2013Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаженняБаженов, В.; Гуляр, Олександр Іванович; Пискунов, С.; Bazhenov, V.; Gulyar, O.; Pyskunov, S.
Aricle19-лис-2013Визначення кінетики втомного пошкодження й довговічності сталей в умовах неоднорідного напружено-деформованого стануЦибаньов, Георгій Васильович; Новіков, Анатолій Олександрович; Tsyban, G.; Novikov, A.
Aricle19-лис-2013Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепроводаСосновский, Л.; Богданович, А.; Веселуха, В.; Воробьёв, В.; Козик, А.; Sosnovskiy, L.; Bogdanovich, A.; Veselykha, V.; Vorob, V.; Kozik, A.
Aricle19-лис-2013Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатаціїБурау, Надія Іванівна; Павловський, О.; Шевчук, Д.; Bouraou, N.; Pavlovskyi, O.; Shevchuk, D.
Aricle19-лис-2013Про контактну задачу для циліндричного штампа і шару з початковими (залишковими) напруженнямиЯрецька, Наталія Олександрівна; Iaretska, N.
Aricle19-лис-2013Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкненої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігураціїНиколишин, Тарас Миронович; Пороховський, Юрій Василович; Nykolyshyn, T.; Porokhovs, Yu.
Aricle19-лис-2013Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтаціїКузь, Ігор Степанович; Куз, О.; Kuz, I.; Kuz, O.
Aricle19-лис-2013Система крайових паралельних тріщин у зоні контакту тіл коченняЛевус, А.; Дацишин, О.; Levus, A.; Datsyshyn, O.
Aricle19-лис-2013Корозійна деградація сталей сітчастих гіперболоїдних конструкційЗвірко, Ольга Іванівна; Кутний, А.; Никифорчин, Григорій Миколайович; Zvirko, O.; Kutnyi, A.; Nykyforchyn, H.
Aricle19-лис-2013Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщинСиротюк, А.; Дмитрах, І.; Syrotyuk, A.; Dmytrakh, I.
Aricle19-лис-2013Розрахунки динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у пружних двовимірних тілах з криволінійними тріщинамиСаврук, М.; Кравець, В.; Savruk, M.; Kravets, V.
Aricle19-лис-2013Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкційАндрейків, Олександр Євгенович; Добровольська, Л.; Долінська, Ірина Ярославівна; Яворська, Н.; Andreykiv, O.; Dolinska, I.; Yavorska, N.; Dobrovolska, L.
Aricle19-лис-2013Зміст-
Aricle19-лис-2013Титул-
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 36 з 36